Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Поштовий індекс 54017
Область, район Миколаївська -
Населений пункт м. Миколаїв
Вулиця, будинок вул. Громадянська, 40

Інформація про державну реєстрацію емітента

Серія і номер свідоцтва А01 № 490720
Дата державної реєстрації 30.04.1999
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Миколаївської мiської ради
Зареєстрований статутний капітал (грн.) 39660000
Сплачений статутний капітал (грн.) 39660000

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Миколаївське обласне управлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державний Ощадний банк України"
МФО банку 326461
Поточний рахунок 260003001362
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України"
МФО банку 326739
Поточний рахунок 2600500109434

Основні види діяльності


35.13 Розподiлення електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"