Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АГ №500343 18.05.2011 НКРЕ необмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АГ №500344 18.05.2011 НКРЕ необмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ №577251 06.05.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Миколаївськiй областi 14.05.2015
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"