Регулярна інформація за 2012 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ФДМУ 00032945 01133 Україна 32000 - м. Київ вул. Кутузова, 18/9 45
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 05396638 73000 Україна 65000 - м. Херсон вул. Пестеля, 5 13.1694
НАК "Енергетична компанiя України" 32984271 01001 Україна 32000 - м. Київ вул. Хрещатик, 34 25
юридичнi особи - 33 особи - - - - - - 15.9241
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи - 1540 осiб - 0.9065
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"