Регулярна інформація за 2013 рік

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
03.07.2013 04.07.2013 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
23.07.2013 24.07.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.08.2013 06.08.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"