Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АГ №500343 18.05.2011 НКРЕ
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АГ №500344 18.05.2011 НКРЕ
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АЕ №640993 07.07.2015 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 22.06.2020
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"