Регулярна інформація за 2015 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2015

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.05.2015 21.05.2015 Платонова Ольга Олександрiвна
Опис Досвiд роботи - 6,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - економiст I категорiї вiддiлу по роботi з договорами та корпоративними правами ПАТ "Миколаївобленерго".

повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.0.8) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"