Регулярна інформація за 2016 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2016
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2016

Інформація щодо посади корпоративного секретаря


Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.05.2015 21.05.2015 Платонова Ольга Олександрiвна
Опис Досвiд роботи - 6,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - економiст I категорiї вiддiлу по роботi з договорами та корпоративними правами ПАТ "Миколаївобленерго".повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.2.6) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"