Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
26.02.2016 29.02.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.07.2016 28.07.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.07.2016 28.07.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
27.07.2016 28.07.2016 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
18.08.2016 18.08.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
02.12.2016 05.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.12.2016 26.12.2016 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.08.2016 28.12.2016 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

повернутися