Регулярна інформація за 2016 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2016

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України 00032945 01133 Україна 32000 - м. Київ вул. Кутузова, 18/9 70
iншi юридичнi особи (володiють менше 10% статутного капiталу Товариства) - 30 осiб - - - - - - 29.112
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи (володiють менше 10% статутного капiталу Товариства) - 1544 особи - - - 0.888
Усього 100

_______________

* Не обов'язково для заповнення.


повернутися