Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

Інформація щодо посади корпоративного секретаря


Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря
1 2 3
01.05.2015 21.05.2015 Платонова Ольга Олександрiвна
Опис Досвiд роботи - 7,5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Попереднє мiсце роботи - економiст I категорiї вiддiлу по роботi з договорами та корпоративними правами ПАТ "Миколаївобленерго".
 повернутися