Регулярна інформація за 2017 рік 1 кварталНазва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.01.2017
Дата останнього дня звітного періоду: 31.03.2017

12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АГ № 500343 18.05.2011 НКРЕ Не обмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АГ № 500344 18.05.2011 НКРЕ Не обмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АЕ № 640993 07.07.2015 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 22.06.2020
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.
 повернутися