Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Держава Україна в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України 00032945 01133 Україна Київська - м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/9 111048001 70 111048001 0 0 0
Приватне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" 05396638 73000 Україна Херсонська - м. Херсон вул. Пестеля, 5 8324030 5.247119 8324030 0 0 0
Приватне акцiонерне товариство "Київобленерго" 23243188 08132 Україна Київська Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Київська, 2-Б 11555000 7.283787 11555000 0 0 0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" (ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд") 32162871 01601 Україна Київська - м. Київ вул. Госпiтальна, 4-А 11539568 7.274059 11539568 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
- 0 0 0 0 0 0 0
Усього 11539568 89.804965 11539568 0 0 0 0

_______________

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.


повернутися