Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Генеральний директор Сивак Олег Петрович 0 0 0 0 0 0
Член Дирекцiї, Перший заступник Генерального директора Беспалов Олексiй Олександрович 0 0 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор технiчний Бережний Вiктор Iванович 0 0 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор з економiки Єфiмов Олег Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Дирекцiї, директор з iнвестицiйної полiтики та перспективного розвитку Борисов Дмитро Олександрович 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер - не є членом Дирекцiї Прущак Олександр Васильович 1000 0.00063 1000 0 0 0
Голова Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Лепявко Iрина Миколаївна 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Сачiвко Андрiй Iванович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Павлюк Наталiя Василiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Холоднова Iрина Петрiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - Фонду державного майна України Вiзiр Олександр Сергiйович 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Токарська Олена Вячеславiвна 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради, представник акцiонера Товариства - ТОВ "Венчурнi Iнвестицiйнi проекти" Онищук Олександр Адамович 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Фонд державного майна України, уповноважений представник Селiвьорстова Людмила Юрiївна 00032945 111048001 70 111048001 0 0 0
Секретар Ревiзiйної комiсiї Устименко Михайло Володимирович 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 22048622 4102825 2.586248 4102825 0 0 0
Усього 113329146 71.4379 113329146 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


повернутися