Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16.07.2010 546/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000080899 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 158640000 39660000 100
Опис Цiннi папери Товариства не перебувають у лiстингу.
 

повернутися