Регулярна інформація за 2017 рік
Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2017

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава Україна в особi керуючого рахунком Фонду державного майна України 00032945 01133Україна м. Київ вул. Генерала Алмазова, 18/9 70
Приватне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Херсонобленерго" 05396638 73000Україна м. Херсон вул. Пестеля, 5 5.247119
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Венчурнi iнвестицiйнi проекти" (ПЗНВIФ "Мiжрегiональний венчурний фонд") 32162871 01601Україна м. Київ вул. Госпiтальна, 4-А 7.274059
iншi юридичнi особи (володiють менше 5% статутного капiталу Товариства) - 27 осiб - - - - - - 9.281519
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичнi особи (володiють менше 10% статутного капiталу Товариства) - 1543 особи - - - 0.913516
Усього 100.00000000000

_______________

* Не обов'язково для заповнення.


повернутися