Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2011 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За II квартал 2011 року Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 99 354 тис.грн. Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi (штрафи, пенi i т.д.) - 9 809 тис.грн. Чистий прибуток за II квартал 2011 року становить - 57 523 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку УкраїниSimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"