Регулярна інформація за 2012 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 1

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
Дата видачі ліцензії 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис -

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №520607
Дата видачі ліцензії 15.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-79-87
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис -


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"