Регулярна інформація за 2012 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 1

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За звiтний перiод Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 55 331 тис.грн. Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi - 5 096 тис.грн. Чистий прибуток становить 26 330 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"