Регулярна інформація за 2012 рік 3 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 3

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За 9 мiсяцiв 2012 року Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 122 463 тис.грн.

Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi - 20 043 тис.грн.

Чистий прибуток становить 57 667 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.4.3 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"