Регулярна інформація за 2012 рік 4 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2012
Квартал: 4

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За 2012 рiк Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 159 403 тис.грн.

Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi - 30 143 тис.грн.

Чистий прибуток становить 32 289 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення ТОВ "Емкон" Емкон: Звіт v1.5.3.1 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"