Регулярна інформація за 2013 рік 1 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 1

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За I квартал 2013 року Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 46 357 тис.грн.

Отриманi iншi операцiйнi доходи - 5 333 тис.грн.

Чистий фiнансовий результат: прибуток становить 29 041 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.3.0) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"