Регулярна інформація за 2013рік 2 квартал

Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2013
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2013

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За I-ше пiврiччя 2013 року Товариство отримало
валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 72 080 тис.грн.
Отриманi iншi операцiйнi доходи - 10 936 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат: прибуток становить 40 634 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"