Регулярна інформація за 2013 рік 4 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 4

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За 2013 рiк Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 104 611 тис.грн.
Отриманi iншi операцiйнi доходи - 33 168 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат: прибуток становить 17 417 тис.грн.
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"