Регулярна інформація за 2014 рік 2 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 2
Дата першого дня звітного періоду: 01.04.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.06.2014

12.Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними мережами АГ № 500343 18.05.2011 НКРЕ Не обмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Постачання електричної енергiї за регульованим тарифом АГ № 500344 18.05.2011 НКРЕ Не обмежено
Опис Дiюча лiцензiя Товариства має необмежений термiн дiї.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АГ № 577251 06.05.2011 Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного контролю у Миколаївськiй областi 14.05.2015
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї вона буде переоформлена та термiн дiї продовжений.
 
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.2) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"