Регулярна інформація за 2014 рік 3 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2014
Квартал: 3
Дата першого дня звітного періоду: 01.07.2014
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2014

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Вартiсть купованої електроенергiї 70.72
2 Витрати на оплату працi 13.83
3 Амортизацiя необоротних активiв 5.28

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 3.1.3) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"