Телефон довіри:
0512539518
0931703079
Кол-центр:
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

, 0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

Увага! Акція!

 1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів. 
 2. Закон України «Про електроенергетику». 
 3. Закон України "Про ринок електричної енергії".
 4. Закон України "Про публічні закупівлі".
 5. Закон України "Про акціонерні товариства".
 6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії.
 7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 жовтня 2016 року № 1841, Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання.
 8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.
 9. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.
 10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 року № 91. 
 11. Кодекс розподілу НКРЕ № 310 
 12. Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 року №115. 
 13. Методика визначення обсягу вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 року №562. 
 14. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії затвердженна Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 87 від 6 лютого 2018
 15. Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 року №399. 
 16. Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики, від 27.02.2014 року №170, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.05.2014 року за №539/25316, Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики ( генеруючими установками) приватних домогосподарств. 
 17. Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 року №209. 
 18. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2018 року № 375, Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання;
 19. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2008 року № 691, Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж;
 20. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 грудня 2018 року № 1965, Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;
 21. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2 листопаду 2018 року № 1334, Про видачу АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" ліцензії з розподілу електричної енергії та аналювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними)електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 22. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1406, Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності;
 23. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311, Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії;

Питання якісного надання послуг з електропостачання є одним з пріоритетних задач ПАТ «Миколаївобленерго». З метою удосконалення системи обслуговування побутових споживачів, Товариство здійснює безкоштовне надання побутовим споживачам розрахункової книжки на оплату за спожиту електроенергію на дому (без відвідування центрів обслуговування побутових споживачів) при спливу 11 місяців з дати останньої заміни розрахункової книжки. Для отримання нової розрахункової книжки Вам необхідно, при згоді, лише підписати акт звірки нарахувань та оплати за спожиту електроенергію. Крім цього, нова розрахункова книжка може бути безкоштовно надана Вам при зверненні до представника ПАТ «Миколаївобленерго» або за телефонами абонентських служб стосовно необхідності заміни розрахункової книжки.

 
                             
            З А К О Н У К Р А Ї Н И 
Про електроенергетику
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319
N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 741-IV ( 741-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.231
N 747-IV ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236
N 982-IV ( 982-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 52, ст.378
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.210
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2352-IV ( 2352-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.190
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2509-IV ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278
N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359
N 2633-IV ( 2633-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373
N 2706-IV ( 2706-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.428
N 2711-IV ( 2711-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.430
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 232-V ( 232-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.486
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,
ст.78 }
{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.457
N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.496
N 1565-VI ( 1565-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.3
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2799-VI ( 2799-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2010, N 25, ст.186
N 3134-VI ( 3134-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.390
N 3486-VI ( 3486-17 ) від 03.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.12
N 3549-VI ( 3549-17 ) від 17.06.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.29
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.210
N 4065-VI ( 4065-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.280
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.214
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.301
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.714
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.781
N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 26, ст.892 }

{ У тексті Закону слова "розподільчі рахунки" та "розподільчий
рахунок" в усіх відмінках замінено відповідно словами "поточні
рахунки із спеціальним режимом використання" та "поточний
рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
відмінках згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від
10.01.2002 }
{ У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання
електроенергетики України" в усіх відмінках замінено
словами "національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
{ У тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках
замінено словом "господарська" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011
- зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом
Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади з державного
енергетичного нагляду в системі центральних органів
виконавчої влади }
{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках
замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
галузі електроенергетики" у відповідному відмінку, слова
"центральний орган виконавчої влади, що здійснює
управління в електроенергетиці" та "центральні органи
виконавчої влади, що здійснюють управління в
електроенергетиці" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику в електроенергетичному комплексі" у
відповідному відмінку згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади діяльності в електроенергетиці і регулює відносини,
пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і
використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України,
конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов'язана з перетворенням

енергетичних ресурсів будь-якого

походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на
електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її
продажу на підставі договору; { Статтю 1 доповнено терміном згідно
із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться
в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про
утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади }
енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на
об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною
для купівлі-продажу;
електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує
споживачів енергією;
електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд, що призначаються для виробництва або перетворення,
передачі, розподілу чи споживання електричної енергії; { Статтю 1
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3134-VI ( 3134-17 )
від 15.03.2011 }
енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує
технічно та економічно безпечне задоволення поточних і
перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього
природного середовища;
енергогенеруючі компанії - учасники оптового ринку
електричної енергії України, які володіють чи користуються
генеруючими потужностями, виробляють та продають електричну
енергію;
енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної
енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з
метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її
експорту та/або імпорту; { Абзац статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац восьмий статті
1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
магістральна електрична мережа - електрична мережа,
призначена для передачі електричної енергії від виробника до
пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;
магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і
насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від
електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової
мережі;
мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і
трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної
енергії, гарячої води та пари;
міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена
для передачі електричної енергії між державами;
місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична
мережа, призначена для розподілу електричної енергії від
магістральної мережі та/або електричної станції до споживача;
{ Абзац статті 1 в редакції Законів N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007, N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
нормативно-технічний документ - норми, правила, інструкції та
стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому
законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану
електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
{ Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац чотирнадцятий
статті 1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
об'єднана енергетична система України - сукупність
електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів
електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва,
передачі та розподілу електричної і теплової енергії при
централізованому управлінні цим режимом;
об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної
частини атомної електричної станції), електрична підстанція,
електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи
України, а також котельня, підключена до магістральної теплової
мережі, магістральна теплова мережа;
оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що
створюється суб'єктами господарської діяльності для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;
передача електричної енергії - транспортування електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на
підставі договору; { Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац вісімнадцятий
статті 1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
постачання електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою
технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на
підставі договору; { Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }
споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та
фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на
підставі договору про її продаж та купівлю;
суб’єкти електроенергетики - суб’єкти господарської
діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням
електричної енергії та теплової енергії при централізованому
теплопостачанні, а також суб’єкт господарської діяльності, що
здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління; { Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
учасники оптового ринку електричної енергії України -
суб'єкти господарської діяльності, які продають та купують
електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України
на підставі договору;
централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління - оперативне управління об'єднаною енергетичною
системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з
додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної
енергії споживачам;
граничні показники - це визначені в умовах і правилах
здійснення господарської діяльності з виробництва електричної
енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг
річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну
систему України, вище яких продаж електричної енергії має
здійснюватися на оптовому ринку;
надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій
спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче
встановлених нормативів або спрацьовується запас води у
водосховищах нижче встановлених екологічних вимог;
поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового
ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним
режимом використання) - рахунки суб'єктів господарської
діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії на
закріпленій території та оптове постачання електричної енергії,
відкриті в уповноваженому банку і призначені виключно для
накопичення коштів, отриманих за електричну енергію від
споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної
енергії; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який
встановлюється національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
оптове постачання електричної енергії - купівля електричної
енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії
за оптовою ціною енергопостачальникам; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
{ Дію абзацу статті 1 зупинено на 2005 рік щодо визначення
уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із
спеціальним режимом використання учасників оптового ринку
електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених
статтею 35 Закону N 2285-IV ( 2285-15 ) згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 } уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів
України разом з Національним банком України банківська установа,
яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання
учасників оптового ринку електричної енергії; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
заборонена зона гідроелектротехнічних споруд - земельна
ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони
території гідроелектротехнічної споруди, обладнана
інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними
знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього
б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції,
позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її
територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )
контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - позначена
попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель
гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між
водосховищами і дренажними каналами; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003 }
особливо важливі об'єкти електроенергетики - об'єкти, які
забезпечують стале функціонування об'єднаної енергетичної системи
України, руйнація або пошкодження яких призведе до порушення
електропостачання господарюючих суб'єктів і населення, можливих
людських жертв і значних матеріальних збитків; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 }
екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім побутових
споживачів), який забезпечує передумови для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 982-IV ( 982-15 )
від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується
електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у
тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва
електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - вироблена лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну енергію за рахунок використання гідроенергії,
встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }
мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну енергію за рахунок використання гідроенергії,
встановлена потужність якої становить більше 200 КВт, але не
перевищує 1 МВт; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну енергію за рахунок використання гідроенергії,
встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не
перевищує 10 МВт; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону N 5485-VI
( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
вітрова електроустановка - електрична установка, що
перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію; { Статтю
1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }
вітрова електростанція - група вітрових електричних установок
або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди,
розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між
собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення
електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в
електричну енергію; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
черга будівництва електричної станції - група електричних
установок або окрема установка, устаткування і споруди,
розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між
собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення
електроенергії, що відповідно до проектної документації на
будівництво є визначеною частиною об'єкта електроенергетики. Черга
будівництва електричної станції може складатися з пускових
комплексів; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N
5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
гарантія походження електричної енергії - документ, виданий
органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит
виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або
визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних
джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з
використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
надзвичайна ситуація в об'єднаній енергетичній системі
України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму
роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих
частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або
потужності, зниження частоти нижче гранично допустимих меж,
порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих
елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до
аварійного рівня; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 }
допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування
об'єднаної енергетичної системи України - комплекс робіт з
контролю за технічним станом та організацією експлуатації
енергетичного обладнання, з розроблення та впровадження
протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів,
науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5066-VI ( 5066-17 ) від
05.07.2012 }
операційна безпека функціонування об'єднаної енергетичної
системи України - здатність об'єднаної енергетичної системи
України забезпечити її надійне функціонування з нормативними
показниками якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
електропередавальна організація - суб’єкт господарювання,
який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної
енергії відповідно до ліцензії; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012; в редакції
Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
місце приєднання (точка приєднання) електроустановки -
існуюча або запроектована межа балансової належності
електроустановок споживача або замовника; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
місце забезпечення (точка забезпечення) потужності
(замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних
мережах електропередавальної організації, від якого
електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних
мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної
потужності або приєднання генеруючих потужностей; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }
приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання
електропередавальною організацією послуги замовнику із створення
технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання
електроустановки замовника відповідної потужності до електричних
мереж електропередавальної організації (у тому числі
новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з
дотриманням показників її якості та надійності; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }
розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція
або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }
стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії)
замовника до діючих мереж електропередавальної організації на
відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця
забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється
за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно;
другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь -
від 50 кВт до 160 кВт включно; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення
вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється
за диференційованими ступенями потужності на певний строк для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
згідно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
розподіл електричної енергії - транспортування електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі
договору; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
електростанція - електроустановка або група електроустановок,
призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
терміни "вільна пропускна спроможність", "доступна пропускна
спроможність", "доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законі
Україні "Про засади функціонування ринку електричної енергії
України" ( 663-18 ); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Стаття 2. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з
виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням
енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на
об’єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною
експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за
режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з
централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним)
управлінням. { Текст статті 2 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }
Стаття 3. Законодавство про електроенергетику
Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
постачанням і використанням енергії, а також з централізованим
диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. { Текст статті 3 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }
Стаття 4. Особливості регулювання відносин в
електроенергетиці
Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості,
визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними
умовами функціонування галузі:
постійним і безперервним збалансуванням виробництва і
споживання електричної енергії, для забезпечення якого
встановлюється єдине централізоване диспетчерське
(оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною
системою України; { Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
централізованим теплопостачанням споживачів
теплоелектроцентралями і котельнями, які входять до об'єднаної
енергетичної системи України.
Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці
Державна політика в електроенергетиці базується на таких
принципах:
державне регулювання діяльності в електроенергетиці;
створення умов безпечної експлуатації об'єктів
електроенергетики;
забезпечення раціонального споживання палива і енергії;
додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма
суб'єктами відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею,
постачанням, розподілом і використанням енергії; { Абзац п'ятий
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня
електроенергетики;
підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики;
забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії;
збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного
функціонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного
централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного)
управління нею; { Абзац дев'ятий статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної
енергії;
забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для
електроенергетики;
створення умов для перспективних наукових досліджень;
забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики;
забезпечення відповідальності суб'єктів електроенергетики та
споживачів; { Абзац чотирнадцятий статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологічно
чистої і безпаливної підгалузі енергетики шляхом встановлення
"зеленого" тарифу та оплати електростанціям, які виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
(крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями), всієї виробленої ними електричної енергії
в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких
видів заліків погашення заборгованості із розрахунків за
електроенергію. { Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000; в редакції Закону N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
Стаття 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії
Моніторинг безпеки постачання електричної енергії та
опублікування відповідного звіту здійснюються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику в
електроенергетичному комплексі.
Моніторинг безпеки постачання електричної енергії включає,
зокрема:
аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на
ринку електричної енергії України;
аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну
енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за
рахунок додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у
процесі будівництва або будівництво яких планується;
оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних
мереж;
заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення
проблеми дефіциту генеруючої потужності.
Звіт про результати моніторингу безпеки постачання
електричної енергії оприлюднюється центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному
комплексі, кожні два роки. { Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Стаття 6. Право власності в електроенергетиці
Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах
власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають
приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України.
Приватизація об'єктів електроенергетики здійснюється
відповідно до законодавства України про приватизацію.
У разі приватизації об'єктів електроенергетики Кабінет
Міністрів України за поданням Фонду державного майна України
приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій
акціонерних товариств, створених на базі об'єктів
електроенергетики.
Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність
об'єднаної енергетичної системи України та централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і
міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ
загальнодержавного значення.
Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці
Проектування, будівництво, введення в експлуатацію,
експлуатація, виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики,
систем централізованого диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління, інших об’єктів,
підключених до об’єднаної енергетичної системи України,
регламентуються нормативно-правовими та нормативно-технічними
документами. { Частина перша статті 7 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 )
від 24.10.2013 }
З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання
споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки
України запроваджуються стандарти операційної безпеки
функціонування об'єднаної енергетичної системи України та
показники якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії. { Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Стандарти операційної безпеки функціонування об'єднаної
енергетичної системи України встановлюють положення щодо:
забезпечення надійності електричних мереж і зв'язків між
об'єднаною енергетичною системою України та енергетичними
системами інших держав;
планування розвитку магістральних та міждержавних електричних
мереж;
визначення технічних параметрів експлуатації обладнання
електричних мереж та переліку допоміжних заходів із забезпечення
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України. { Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012 }
Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної
енергетичної системи України затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в
електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за
дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування
об'єднаної енергетичної системи України. { Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012; в редакції Закону N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Показники якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії визначають рівень надійності розподілу та постачання
електричної енергії та комерційної якості надання послуг. { Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Показники якості послуг розподілу та постачання електричної
енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, за погодженням із центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в
електроенергетичному комплексі. { Статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Р о з д і л II
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ
Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці
Державне управління в електроенергетиці здійснюють
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в
електроенергетичному комплексі. { Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом
Міністрів України, не пізніше 31 березня кожного року надає
Верховній Раді України звіт про стан альтернативної енергетики та
ефективність заходів стимулювання її розвитку, передбачених цим
Законом. { Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009 }
Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці
Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.
Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є
господарська діяльність, пов'язана з виробництвом, передачею,
розподілом та постачанням енергії, а також з використанням енергії
для власних потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами
енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів
енергії та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту
енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж. { Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Способом здійснення державного нагляду (контролю) в
електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
галузі електроенергетики відповідних обстежень, перевірок,
оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному
Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики
здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими,
тепловикористовувальними установками і мережами суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог
нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та
суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту
енергоустановок і мереж, режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи,
що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування
об'єднаної енергетичної системи України. { Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики під
час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має
право:
вимагати від суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій і мереж, енергетичного обладнання; { Абзац третій частини
п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
зупиняти експлуатацію електричних, теплових,
тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовільний
технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання
споживачам електричної та теплової енергії та суб'єктам
електроенергетики вмотивованого письмового рішення посадової
особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики щодо неприпустимості продовження такої
експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або
здоров'ю працівників і населення або наявність передумов для
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного
характеру; { Абзац четвертий частини п'ятої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012,
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до
суб'єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
одержувати на письмовий запит безоплатно відповідно до
законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного нагляду
(контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний
перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню
у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з
метою виконання яких здійснюється збір інформації;
вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
державного енергетичного нагляду (контролю);
приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного
обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу
енергетичних об'єктів і технічну діагностику енергетичного
обладнання (його окремих частин);

                           Сторінки: [ 1 ] 2 3 4

                 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 

                  Про електроенергетику


       ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 1, ст.1 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.319
N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.321
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 741-IV   ( 741-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.231
N 747-IV   ( 747-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.236
N 982-IV   ( 982-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 52, ст.378
N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67
N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181
N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.210
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.103
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2352-IV ( 2352-15 ) від 18.01.2005, ВВР, 2005, N 10, ст.190
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
                                                      ст.267
N 2509-IV ( 2509-15 ) від 05.04.2005, ВВР, 2005, N 20, ст.278
N 2598-IV ( 2598-15 ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 27, ст.359
N 2633-IV ( 2633-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 28, ст.373
N 2706-IV ( 2706-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.428
N 2711-IV ( 2711-15 ) від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст.430
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
                                                          ст.96
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 232-V   ( 232-16 ) від 05.10.2006, ВВР, 2006, N 49, ст.486
N 489-V   ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 997-V   ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
N 107-VI   ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,                                                           ст.78 }
         { Додатково див. Рішення Конституційного Суду
           N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253
N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008, ВВР, 2009, N 13, ст.155
N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, ВВР, 2009, N 19, ст.257
N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, ВВР, 2009, N 31, ст.457
N 1220-VI ( 1220-17 ) від 01.04.2009, ВВР, 2009, N 32-33, ст.496
N 1565-VI ( 1565-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 1, ст.3
N 2388-VI ( 2388-17 ) від 01.07.2010, ВВР, 2010, N 37, ст.496
N 2799-VI ( 2799-17 ) від 17.12.2010, ВВР, 2010, N 25, ст.186
N 3134-VI ( 3134-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.390
N 3486-VI ( 3486-17 ) від 03.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.12
N 3549-VI ( 3549-17 ) від 17.06.2011, ВВР, 2012, N 5, ст.29
N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011, ВВР, 2012, N 7, ст.53
N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011, ВВР, 2012, N 22, ст.210
N 4065-VI ( 4065-17 ) від 18.11.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.280
N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011, ВВР, 2012, N 29, ст.345
N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012, ВВР, 2013, N 22, ст.214
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.301
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 2-3, ст.41
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012, ВВР, 2013, N 51, ст.714
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013, ВВР, 2014, N 22, ст.781
N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014, ВВР, 2014, N 26, ст.892 }
{ У тексті Закону слова "розподільчі рахунки" та "розподільчий
   рахунок" в усіх відмінках замінено відповідно словами "поточні
   рахунки із спеціальним режимом використання" та "поточний
   рахунок із спеціальним режимом використання" у відповідних
   відмінках   згідно   із   Законом   N 2921-III ( 2921-14 ) від
   10.01.2002 }
  { У тексті Закону слова "Національна комісія регулювання
     електроенергетики України" в усіх відмінках замінено
     словами "національна комісія, що здійснює державне
     регулювання у сфері енергетики" у відповідному відмінку
     згідно із Законом N 3610-VI ( 3610-17 ) від 07.07.2011 }
   { У тексті Закону слово "підприємницька" в усіх відмінках
     замінено словом "господарська" у відповідному відмінку
     згідно із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011
     - зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом
     Президента   України   про   утворення   відповідного
     центрального органу виконавчої влади   з державного
     енергетичного нагляду в системі центральних органів
     виконавчої влади }
  { У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади
     з державного енергетичного нагляду" в усіх відмінках
     замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що
     реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
     галузі електроенергетики" у відповідному відмінку, слова
     "центральний   орган   виконавчої   влади, що   здійснює
     управління в електроенергетиці" та "центральні органи
     виконавчої   влади,   що   здійснюють   управління     в
     електроенергетиці" в усіх відмінках замінено словами
     "центральний   орган   виконавчої   влади,   що реалізує
     державну політику в електроенергетичному комплексі" у
     відповідному   відмінку   згідно   із Законом N 5460-VI
     ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
    Цей Закон   визначає правові, економічні та організаційні
засади діяльності в електроенергетиці і   регулює   відносини,
пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і
використанням енергії, забезпеченням енергетичної безпеки України,
конкуренцією та захистом прав споживачів і працівників галузі.
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }


                         Р о з д і л I

                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
     Стаття 1. Визначення термінів

     У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
     виробництво електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана   з   перетворенням   енергетичних ресурсів будь-якого
походження, у тому числі альтернативних джерел енергії,   на
електричну енергію за допомогою технічних засобів з метою її
продажу на підставі договору; { Статтю 1 доповнено терміном згідно
із Законом N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться
в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про
утворення відповідного центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики в системі центральних органів виконавчої влади }
     енергія - електрична чи теплова енергія, що виробляється на
об'єктах електроенергетики і є товарною продукцією, призначеною
для купівлі-продажу;
     електроенергетика - галузь економіки України, що забезпечує
споживачів енергією;
    електроустановка - комплекс взаємопов'язаних устаткування і
споруд,   що   призначаються для виробництва або перетворення,
передачі, розподілу чи споживання електричної енергії; { Статтю 1
доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3134-VI ( 3134-17 )
від 15.03.2011 }
     енергетична безпека - стан електроенергетики, який гарантує
технічно   та   економічно   безпечне   задоволення   поточних   і
перспективних потреб споживачів в енергії та охорону навколишнього
природного середовища;
     енергогенеруючі компанії   -   учасники   оптового   ринку
електричної енергії України, які володіють   чи   користуються
генеруючими   потужностями,   виробляють та продають електричну
енергію;
     енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної
енергії України, які купують електричну енергію на цьому ринку з
метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її
експорту та/або імпорту; { Абзац статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законами N 1164-VI ( 1164-17 ) від 19.03.2009, N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац восьмий статті
1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     магістральна електрична   мережа   -   електрична   мережа,
призначена для передачі електричної енергії від виробника до
пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;      магістральна теплова мережа - комплекс   трубопроводів   і
насосних станцій, що забезпечує передачу гарячої води та пари від
електричних станцій та котелень до місцевої (локальної) теплової
мережі;
     мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і
трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної
енергії, гарячої води та пари;
    міждержавна електрична мережа - електрична мережа, призначена
для передачі електричної енергії між державами;
    місцева (локальна) електрична мережа - приєднана електрична
мережа,   призначена   для   розподілу   електричної енергії від
магістральної мережі та/або електричної станції до споживача;
{ Абзац статті 1 в редакції Законів N 997-V ( 997-16 ) від
27.04.2007, N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     нормативно-технічний документ - норми, правила, інструкції та
стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому
законодавством,   щодо забезпечення належного технічного стану
електричних, теплових, тепловикористовувальних установок та мереж;
{ Статтю 1 доповнено терміном згідно із Законом N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац чотирнадцятий
статті 1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     об'єднана енергетична   система   України   -   сукупність
електростанцій, електричних і теплових мереж, інших об'єктів
електроенергетики, які об'єднані спільним режимом виробництва,
передачі   та   розподілу   електричної і теплової енергії при
централізованому управлінні цим режимом;
     об'єкт електроенергетики - електрична станція (крім ядерної
частини   атомної електричної станції), електрична підстанція,
електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи
України, а також котельня, підключена до магістральної теплової
мережі, магістральна теплова мережа;
     оптовий ринок електричної енергії України -   ринок,   що
створюється     суб'єктами     господарської     діяльності   для
купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;
     передача електричної енергії - транспортування електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на
підставі договору; { Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади; абзац вісімнадцятий
статті 1 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     постачання електричної енергії - господарська діяльність,
пов'язана з наданням електричної енергії споживачеві за допомогою
технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на
підставі договору; { Абзац статті 1 в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - зміна вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }
     споживачі енергії - суб'єкти господарської діяльності та
фізичні особи, що використовують енергію для власних потреб на
підставі договору про її продаж та купівлю;
     суб’єкти   електроенергетики   -   суб’єкти   господарської
діяльності незалежно від їх відомчої належності та форм власності,
що займаються виробництвом, передачею, розподілом, постачанням
електричної енергії та теплової енергії при централізованому
теплопостачанні, а також суб’єкт господарської діяльності, що
здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне)
управління; { Абзац двадцять перший статті 1 в редакції Закону
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     учасники оптового ринку електричної   енергії   України   -
суб'єкти   господарської   діяльності, які продають та купують
електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України
на підставі договору;
     централізоване диспетчерське       (оперативно-технологічне)
управління - оперативне   управління   об'єднаною   енергетичною
системою України із забезпеченням надійного і безперебійного, з
додержанням вимог енергетичної безпеки, постачання електричної
енергії споживачам;
     граничні показники   - це визначені в умовах і правилах
здійснення господарської діяльності з виробництва електричної
енергії величина встановленої потужності електростанції або обсяг
річного відпуску нею електричної енергії в об'єднану енергетичну
систему   України,   вище яких продаж електричної енергії має
здійснюватися на оптовому ринку;
     надзвичайна ситуація в державі - це ситуація, при якій
спрацьовується запас палива на об'єктах електроенергетики нижче
встановлених нормативів   або   спрацьовується   запас   води   у
водосховищах нижче встановлених екологічних вимог;
     поточні рахунки із спеціальним режимом використання оптового
ринку електричної енергії (далі - поточні рахунки із спеціальним
режимом   використання)   -   рахунки   суб'єктів   господарської
діяльності,   що здійснюють постачання електричної енергії на
закріпленій території та оптове постачання електричної енергії,
відкриті   в   уповноваженому банку і призначені виключно для
накопичення   коштів,   отриманих   за   електричну   енергію від
споживачів, та розрахунків з учасниками оптового ринку електричної
енергії; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 1821-III
( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
     алгоритм оптового ринку електричної   енергії   -   порядок
розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із
спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який
встановлюється   національною   комісією,   що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики; ( Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )
     оптове постачання електричної енергії - купівля електричної
енергії, формування її оптової ціни та продаж електричної енергії
за оптовою ціною енергопостачальникам; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )    
 { Дію абзацу статті 1 зупинено на 2005 рік щодо визначення
уповноваженого банку для обслуговування поточних рахунків із
спеціальним   режимом   використання   учасників   оптового ринку
електричної енергії в частині проведення розрахунків, визначених
статтею 35 Закону N 2285-IV ( 2285-15 ) згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) від
25.03.2005 } уповноважений банк - визначена Кабінетом Міністрів
України разом з Національним банком України банківська установа,
яка обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання
учасників оптового ринку електричної енергії; ( Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1821-III ( 1821-14 ) від 22.06.2000 )

     заборонена зона   гідроелектротехнічних споруд - земельна
ділянка, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони
території       гідроелектротехнічної     споруди,     обладнана
інженерно-технічними засобами   та   позначена   попереджувальними
знаками, а також ділянка водної акваторії верхнього і нижнього
б'єфів на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції,
позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її
територію сторонніх осіб, суден та плавучих об'єктів; ( Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 )
     контрольована зона гідроелектротехнічних споруд - позначена
попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель
гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між
водосховищами і дренажними каналами; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від 25.11.2003 }
     особливо важливі об'єкти електроенергетики - об'єкти, які
забезпечують стале функціонування об'єднаної енергетичної системи
України, руйнація або пошкодження яких призведе до порушення
електропостачання господарюючих суб'єктів і населення, можливих
людських   жертв і значних матеріальних збитків; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 1330-IV ( 1330-15 ) від
25.11.2003 }
     екологічна броня електропостачання споживача - мінімальний
рівень споживання електричної енергії споживачем (крім побутових
споживачів), який забезпечує передумови для запобігання виникненню
надзвичайних   ситуацій   техногенного та природного характеру;
{ Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 982-IV ( 982-15 )
від 19.06.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     "зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується
електрична енергія, вироблена на об'єктах електроенергетики, у
тому   числі   на   введених в експлуатацію чергах будівництва
електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням
гідроенергії   -   вироблена   лише   мікро-,   міні-   та малими
гідроелектростанціями); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена потужність якої не перевищує 200 КВт; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }
     мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена потужність якої становить більше 200 КВт, але не
перевищує 1 МВт; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє
електричну   енергію   за   рахунок   використання   гідроенергії,
встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не
перевищує 10 МВт; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 601-VI ( 601-17 ) від 25.09.2008; в редакції Закону N 5485-VI
( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     вітрова   електроустановка   -   електрична   установка,   що
перетворює кінетичну енергію вітру на електричну енергію; { Статтю
1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від
20.11.2012 }
     вітрова електростанція - група вітрових електричних установок
або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди,
розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між
собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення
електроенергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в
електричну енергію; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     черга будівництва електричної станції - група електричних
установок   або   окрема   установка,   устаткування   і споруди,
розташовані на одній території, які функціонально зв'язані між
собою і становлять єдиний комплекс, призначений для вироблення
електроенергії,   що   відповідно до проектної документації на
будівництво є визначеною частиною об'єкта електроенергетики. Черга
будівництва   електричної   станції може складатися з пускових
комплексів; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N
5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     гарантія походження електричної енергії - документ, виданий
органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, на запит
виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або
визначена кількість електричної енергії вироблена з альтернативних
джерел   енергії   (крім   доменного та коксівного газів, а з
використанням   гідроенергії   - лише мікро-, міні- та малими
гідроелектростанціями); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }
     надзвичайна   ситуація   в об'єднаній енергетичній системі
України - ситуація, за якої виникає загроза порушення режиму
роботи об'єднаної енергетичної системи України або її окремих
частин, зокрема, внаслідок дефіциту електричної енергії та/або
потужності,   зниження частоти нижче гранично допустимих меж,
порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих
елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до
аварійного рівня; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012 }
     допоміжні   заходи із забезпечення сталого функціонування
об'єднаної   енергетичної системи України - комплекс робіт з
контролю   за   технічним   станом та організацією експлуатації
енергетичного   обладнання,   з   розроблення   та   впровадження
протиаварійних заходів, з розроблення нормативних документів,
науково-дослідних та проектно-конструкторських рішень; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5066-VI ( 5066-17 ) від
05.07.2012 }
     операційна безпека функціонування об'єднаної енергетичної
системи   України - здатність об'єднаної енергетичної системи
України забезпечити її надійне функціонування з нормативними
показниками якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії у звичайних умовах та в умовах надзвичайних ситуацій;
{   Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     електропередавальна організація - суб’єкт господарювання,
який здійснює підприємницьку діяльність з передачі електричної
енергії відповідно до ліцензії; { Статтю 1 доповнено абзацом
згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012; в редакції
Закону N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     місце   приєднання   (точка приєднання) електроустановки -
існуюча   або   запроектована   межа   балансової   належності
електроустановок споживача або замовника; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
     місце   забезпечення   (точка   забезпечення)   потужності
(замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних
мережах     електропередавальної     організації,     від   якого
електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних
мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної
потужності або приєднання генеруючих потужностей; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }      приєднання електроустановки (далі - приєднання) - надання
електропередавальною організацією послуги замовнику із створення
технічної можливості для передачі (прийняття) в місце приєднання
електроустановки замовника відповідної потужності до електричних
мереж   електропередавальної   організації   (у   тому   числі
новозбудованих)   електричної   енергії   необхідного   обсягу   з
дотриманням показників її якості та надійності; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }
     розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція
або технічне переоснащення об’єктів електроенергетики; { Статтю 1
доповнено абзацом згідно із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від
22.06.2012 }
     стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім
електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії)
замовника до діючих мереж електропередавальної організації на
відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця
забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється
за ступенями потужності: перший ступінь - до 16 кВт включно;
другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь -
від 50 кВт до 160 кВт включно; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно
із Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
     ставка плати за стандартне приєднання - середнє значення
вартості послуги з приєднання 1 кВт потужності, що встановлюється
за диференційованими ступенями потужності на певний строк для
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
згідно з методикою розрахунку плати за приєднання електроустановок
до електричних мереж; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 5021-VI ( 5021-17 ) від 22.06.2012 }
     розподіл електричної енергії - транспортування електричної
енергії місцевими (локальними) електричними мережами на підставі
договору; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     електростанція - електроустановка або група електроустановок,
призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого
виробництва електричної та теплової енергії; { Статтю 1 доповнено
абзацом згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     терміни "вільна пропускна спроможність", "доступна пропускна
спроможність", "доступ до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж" вживаються у значеннях, наведених у Законі
Україні "Про засади функціонування ринку електричної енергії
України" ( 663-18 ); { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Стаття 2. Сфера дії Закону
     Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з
виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і використанням
енергії, державним наглядом за безпечним виконанням робіт на
об’єктах електроенергетики незалежно від форм власності, безпечною
експлуатацією енергетичного обладнання і державним наглядом за
режимами споживання електричної і теплової енергії, а також з
централізованим     диспетчерським     (оперативно-технологічним)
управлінням.
 { Текст статті 2 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }

     Стаття 3. Законодавство про електроенергетику

     Відносини, пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом,
постачанням і використанням енергії, а також з централізованим
диспетчерським (оперативно-технологічним) управлінням, регулюються
цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
{ Текст статті 3 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }

     Стаття 4. Особливості регулювання відносин в
               електроенергетиці

     Регулювання відносин в електроенергетиці має особливості,
визначені цим Законом. Ці особливості викликані об'єктивними
умовами функціонування галузі:
     постійним і   безперервним   збалансуванням   виробництва   і
споживання   електричної   енергії,   для   забезпечення   якого
встановлюється       єдине       централізоване     диспетчерське
(оперативно-технологічне)   управління   об'єднаною   енергетичною
системою України; { Абзац другий статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     централізованим         теплопостачанням           споживачів
теплоелектроцентралями і котельнями, які входять до об'єднаної
енергетичної системи України.

     Стаття 5. Державна політика в електроенергетиці

     Державна політика в електроенергетиці базується на таких
принципах:
     державне регулювання діяльності в електроенергетиці;
     створення умов     безпечної     експлуатації     об'єктів
електроенергетики;
     забезпечення раціонального споживання палива і енергії;
     додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма
суб'єктами   відносин,   пов'язаних   з виробництвом, передачею,
постачанням, розподілом і використанням енергії; { Абзац п'ятий
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     створення умов для розвитку і підвищення технічного рівня
електроенергетики;
     підвищення екологічної безпеки об'єктів електроенергетики;
     забезпечення захисту прав та інтересів споживачів енергії;
     збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного
функціонування об'єднаної енергетичної системи України, єдиного
централізованого   диспетчерського   (оперативно-технологічного)
управління нею; { Абзац дев'ятий статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної
енергії;
     забезпечення підготовки кадрів високої   кваліфікації   для
електроенергетики;
     створення умов для перспективних наукових досліджень;
     забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики;
     забезпечення відповідальності суб'єктів електроенергетики та
споживачів; { Абзац чотирнадцятий статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     сприяння розвитку альтернативної енергетики як екологічно
чистої і безпаливної підгалузі енергетики шляхом встановлення
"зеленого" тарифу та оплати електростанціям, які   виробляють
електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії
(крім доменного та   коксівного   газів,   а   з   використанням
гідроенергії   -   вироблену   лише   мікро-,   міні-   та малими
гідроелектростанціями), всієї виробленої ними електричної енергії
в повному обсязі у грошовій формі, без застосування будь-яких
видів   заліків   погашення   заборгованості   із розрахунків за
електроенергію. { Статтю 5 доповнено абзацом згідно із Законом
N 1812-III ( 1812-14 ) від 08.06.2000; в редакції Закону N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5485-VI ( 5485-17 ) від 20.11.2012 }

     Стаття 5-1. Моніторинг безпеки постачання електричної енергії

     Моніторинг   безпеки   постачання   електричної   енергії та
опублікування відповідного звіту здійснюються центральним органом
виконавчої   влади,   що   реалізує   державну   політику   в
електроенергетичному комплексі.
     Моніторинг безпеки постачання електричної енергії включає,
зокрема:
     аналіз балансу виробництва-споживання електричної енергії на
ринку електричної енергії України;
     аналіз рівня очікуваного майбутнього попиту на електричну
енергію та прогнозу потужності, яка має бути забезпечена за
рахунок   додаткових генеруючих потужностей, що знаходяться у
процесі будівництва або будівництво яких планується;
     оцінку якості та рівня технічного обслуговування електричних
мереж;
     заходи щодо покриття максимального навантаження та вирішення
проблеми дефіциту генеруючої потужності.
     Звіт   про   результати   моніторингу   безпеки   постачання
електричної енергії оприлюднюється центральним органом виконавчої
влади,   що реалізує державну політику в електроенергетичному
комплексі, кожні два роки.
{ Закон доповнено статтею 5-1 згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }


     Стаття 6. Право власності в електроенергетиці

     Об'єкти електроенергетики можуть перебувати у різних формах
власності. Перелік об'єктів електроенергетики, які не підлягають
приватизації, затверджується Верховною Радою України за поданням
Кабінету Міністрів України.
     Приватизація об'єктів     електроенергетики     здійснюється
відповідно до законодавства України про приватизацію.
     У разі приватизації   об'єктів   електроенергетики   Кабінет
Міністрів України за поданням Фонду державного майна України
приймає рішення про закріплення у державній власності пакета акцій
акціонерних     товариств,     створених   на   базі   об'єктів
електроенергетики.
     Не підлягає приватизації майно, що забезпечує цілісність
об'єднаної   енергетичної   системи   України   та централізоване
диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні і
міждержавні електричні мережі, а також майно наукових установ
загальнодержавного значення.

  Стаття 7. Норми, правила і стандарти в електроенергетиці

    Проектування,   будівництво,   введення   в   експлуатацію,
експлуатація, виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики,
систем               централізованого             диспетчерського
(оперативно-технологічного)     управління,     інших   об’єктів,
підключених   до   об’єднаної   енергетичної   системи   України,
регламентуються   нормативно-правовими   та нормативно-технічними
документами.
{ Частина перша статті 7 в редакції Закону N 663-VII ( 663-18 )
від 24.10.2013 }

     З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання
споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки
України     запроваджуються   стандарти   операційної   безпеки
функціонування   об'єднаної   енергетичної   системи   України та
показники якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії.
{ Статтю 7 доповнено частиною другою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Стандарти   операційної   безпеки функціонування об'єднаної
енергетичної системи України встановлюють положення щодо:
     забезпечення надійності електричних мереж і зв'язків між
об'єднаною   енергетичною   системою   України   та енергетичними
системами інших держав;
     планування розвитку магістральних та міждержавних електричних
мереж;
     визначення   технічних   параметрів експлуатації обладнання
електричних мереж та переліку допоміжних заходів із забезпечення
сталого функціонування об'єднаної енергетичної системи України.
{ Статтю 7 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012 }

     Стандарти   операційної   безпеки функціонування об’єднаної
енергетичної системи України затверджуються центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в
електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
в   електроенергетичному   комплексі,   здійснює   моніторинг   за
дотриманням   стандартів   операційної   безпеки   функціонування
об'єднаної енергетичної системи України.
{   Статтю 7 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
N 5066-VI ( 5066-17 ) від 05.07.2012; в редакції Закону N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Показники якості послуг з розподілу та постачання електричної
енергії визначають рівень надійності розподілу та постачання
електричної енергії та комерційної якості надання послуг.
{ Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 5066-VI
( 5066-17 ) від 05.07.2012; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Показники якості послуг розподілу та постачання електричної
енергії затверджуються національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, за погодженням із центральним
органом   виконавчої  влади, що реалізує державну політику в
електроенергетичному комплексі.
{ Статтю 7 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }

                        Р о з д і л II

               КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
               ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
                       В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ

     Стаття 8. Державне управління в електроенергетиці

     Державне    управління   в   електроенергетиці   здійснюють
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики в електроенергетичному комплексі, центральний
орган   виконавчої   влади,   що   реалізує державну політику в
електроенергетичному комплексі.
{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 }

     Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом
Міністрів України, не пізніше 31 березня кожного року надає
Верховній Раді України звіт про стан альтернативної енергетики та
ефективність заходів стимулювання її розвитку, передбачених цим
Законом.
{ Статтю 8 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1220-VI
( 1220-17 ) від 01.04.2009 }


     Стаття 9. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці

     Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці здійснюється
центральним   органом   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.
     Предметом державного нагляду (контролю) в електроенергетиці є
господарська діяльність, пов'язана з виробництвом, передачею,
розподілом та постачанням енергії, а також з використанням енергії
для власних потреб суб'єктами електроенергетики та споживачами
енергії в частині технічної експлуатації електричних станцій і
мереж, технічної експлуатації енергетичного обладнання споживачів
енергії та суб'єктів електроенергетики, випробування та ремонту
енергоустановок   і   мереж,   режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж.
{ Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Способом здійснення   державного   нагляду   (контролю)   в
електроенергетиці є проведення центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в
галузі   електроенергетики   відповідних   обстежень,   перевірок,
оглядів, інспектування щодо енергетичного обладнання суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії у порядку, визначеному
Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).
     Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики
здійснює державний нагляд (контроль) за електричними, тепловими,
тепловикористовувальними   установками   і   мережами   суб'єктів
електроенергетики та споживачів енергії щодо дотримання вимог
нормативно-правових   актів,   нормативно-технічних   документів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій і мереж, енергетичного обладнання споживачів енергії та
суб'єктів     електроенергетики,     випробування   та   ремонту
енергоустановок   і   мереж,   режимів постачання та споживання
електричної і теплової енергії, виконання робіт з проектування
енергоустановок і мереж та підтвердження їх готовності до роботи,
що є допоміжними заходами для забезпечення сталого функціонування
об'єднаної енергетичної системи України.
{ Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }

     Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики під
час здійснення державного енергетичного нагляду (контролю) має
право:
     вимагати від   суб'єктів   електроенергетики   та споживачів
енергії усунення виявлених порушень вимог законодавства;
     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень
вимог нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій і мереж, енергетичного обладнання; { Абзац третій частини
п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII
( 663-18 ) від 24.10.2013 }      зупиняти       експлуатацію       електричних,     теплових,
тепловикористовувальних установок та мереж через їх незадовільний
технічний стан та/або організацію їх експлуатації шляхом видання
споживачам   електричної   та   теплової   енергії   та суб'єктам
електроенергетики   вмотивованого   письмового рішення посадової
особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі
електроенергетики   щодо   неприпустимості   продовження   такої
експлуатації. Підставою для такого зупинення є загроза життю або
здоров'ю працівників і населення або наявність передумов для
виникнення   надзвичайних   ситуацій техногенного чи природного
характеру; { Абзац четвертий частини п'ятої статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012,
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
    застосовувати відповідно до цього Закону штрафні санкції до
суб'єктів господарювання за правопорушення в електроенергетиці;
     одержувати на   письмовий   запит безоплатно відповідно до
законодавства необхідні для виконання покладених на нього завдань
інформацію, пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з
питань, що виникають під час здійснення державного   нагляду
(контролю). Зазначений письмовий запит повинен містити вичерпний
перелік інформації, пояснень, довідок тощо, які підлягають наданню
у відповідь на запит, та посилання на нормативно-правові акти, з
метою виконання яких здійснюється збір інформації;
     вимагати припинення   дій,   які   перешкоджають   здійсненню
державного енергетичного нагляду (контролю);
     приймати рішення про відбір зразків частин енергетичного
обладнання у разі його пошкодження та призначати експертизу
енергетичних   об'єктів   і   технічну діагностику енергетичного
обладнання (його окремих частин);
     надавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції,
та розглядати спірні питання, що виникають   між   суб'єктами
електроенергетики та споживачами енергії;
     фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
     Державна   інспекція з енергетичного нагляду за режимами
споживання електричної та теплової енергії за письмовим зверненням
заявника надає висновок щодо технічної обґрунтованості вимог
технічних умов на приєднання.
{ Статтю 9 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 5021-VI
( 5021-17 ) від 22.06.2012 }


     Інспектори з державного енергетичного нагляду мають право:

     доступу в установленому законом порядку до електричних,
теплових, тепловикористовувальних установок та мереж суб'єктів
електроенергетики і споживачів енергії - суб'єктів господарської
діяльності для перевірки додержання вимог нормативно-правових
актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з
питань   технічної   експлуатації електричних станцій і мереж,
енергетичного обладнання і мереж суб'єктів електроенергетики та
споживачів енергії, одержувати в установленому законом порядку від
посадових осіб суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії
інформацію про виконання вимог таких документів; { Абзац другий
частини сьомої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
     видавати суб'єктам електроенергетики та споживачам енергії
обов'язкові для виконання приписи щодо усунення порушень вимог
нормативно-правових   актів,   нормативно-технічних   документів,
нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних
станцій   і   мереж,   енергетичного   обладнання   суб'єктів
електроенергетики     та    споживачів     енергії,     теплових,
тепловикористовувальних установок та мереж, а також стосовно
приведення     технічного     стану     електричних,     теплових,
тепловикористовувальних   установок   та мереж, засобів обліку,
контролю і регулювання виробництва, постачання та споживання
енергії, організації їх експлуатації у відповідність із вимогами
нормативно-правових   актів,   нормативних   документів з питань
технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного
обладнання споживачів енергії, теплових, тепловикористовувальних
установок та мереж; { Абзац третій частини сьомої статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }
     складати в установленому законом порядку   протоколи   про
адміністративні   правопорушення   та   розглядати   справи   про
адміністративні правопорушення;
     вносити керівникам суб'єктів електроенергетики та споживачів
енергії - суб'єктів господарської діяльності або їх уповноваженим
представникам   подання про усунення від виконання обов'язків
відповідальної за електричне і теплове господарство посадової
особи   електротехнічного   (теплотехнічного)   профілю,   дії чи
бездіяльність якої призвели до порушення вимог нормативно-правових
актів, нормативно-технічних документів, нормативних документів з
питань   технічної   експлуатації електричних станцій і мереж,
енергетичного  обладнання   споживачів   енергії,   теплових,
тепловикористовувальних установок та мереж, або яка не пройшла в
установленому   порядку   перевірку   знань   правил   технічної
експлуатації енергоустановок; { Абзац п'ятий частини сьомої статті
9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 663-VII ( 663-18 ) від
24.10.2013 }
     вимагати від суб'єктів   електроенергетики   та   споживачів
енергії   додержання   встановлених   нормативно-правовими актами
режимів постачання та споживання енергії;
     опломбовувати в установленому порядку електричні та теплові
установки, енергопостачання яких обмежується або припиняється
згідно   з   вмотивованим   письмовим рішенням посадової особи,
уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну   політику   у   сфері   нагляду   (контролю)   в галузі
електроенергетики у разі загрози життю або здоров'ю працівників і
населення або наявності передумов для виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного чи природного характеру; { Абзац сьомий
частини статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI
( 5460-17 ) від 16.10.2012 }
     одержувати безоплатно   відповідно   до   законодавства   від
суб'єктів електроенергетики та споживачів енергії інформацію,
необхідну для виконання покладених на них завдань;
     фіксувати процес проведення заходу чи кожну окрему дію за
допомогою засобів аудіо- та відеотехніки.
{ Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV
(   2706-15   ) від 23.06.2005; в редакції Закону N 3830-VI
( 3830-17 ) від 06.10.2011 - вводиться в дію з дня набрання
чинності Указом Президента України про утворення відповідного
центрального   органу   виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики в
системі центральних органів виконавчої влади }


    Стаття 10. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та
               органів місцевого самоврядування у відносинах із
               суб'єктами електроенергетики

     До повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого   самоврядування   у   відносинах   із   суб'єктами
електроенергетики належать:
     погодження питань розміщення на підпорядкованій їм території
об'єктів електроенергетики виходячи з інтересів територіальної
громади;
     участь у розробці комплексних планів постачання   енергії
споживачам на підпорядкованій їм території;
   участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи
об'єктів електроенергетики у надзвичайних умовах;
     регулювання тарифів на теплову енергію відповідно до Закону;
     сприяння розвитку енергетики в регіоні.
     Місцеві органи   виконавчої   влади   та   органи   місцевого
самоврядування не мають права втручатися в оперативне регулювання
режимів споживання електричної та теплової енергії.
{ Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 663-VII ( 663-18 ) від 24.10.2013 }
                       Сторінки:  [ 1 ] 2 3 4 
 
Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

 • номер телефону - +380 512 53 91 72;
 • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго