Телефон довіри:
0512539518
0931703079
Кол-центр:
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

, 0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

До уваги акціонерів!

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

(Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 5 квітня 2012 року об 11:00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (каб. 406).

Реєстрація учасників чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 5 квітня 2012 року з 9:30 до 10:45 за місцем проведення зборів.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 30 березня 2012 року на 24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
 6. Затвердження річного звіту ПАТ «Миколаївобленерго» за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку ПАТ «Миколаївобленерго» на 2012 рік.
 8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2011 році.
 9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом доповнення п.2.2.1 Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» словами: «в тому числі постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами».

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

 

 

 

Найменування показника

період

звітний

2011 р.

попередній 2010 р.

Усього активів

885 484

833 531

Основні засоби

769 720

706 999

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

25 501

16 439

Сумарна дебіторська заборгованість

42 885

52 713

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 918

1 844

Нерозподілений прибуток

-357 940

-424 049

Власний капітал

306 244

158 657

Статутний капітал

39 660

39 660

Довгострокові зобов’язання

421 650

417 985

Поточні зобов’язання

141 686

167 930

Чистий прибуток (збиток)

49 005

2 767

Середньорічна кількість акцій (шт.)

158 640 000

158 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3 605

3 567

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (каб. 114). В день проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення чергових Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з економічної безпеки та правової політики Струлецький Ю.А.

Телефон для довідок: (0512) 49-14-80

Дане повідомлення є перепусткою на територію Товариства

Правління ВАТ ЕК «Миколаївобленерго»

System.String[]
Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

 • номер телефону - +380 512 53 91 72;
 • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго