Телефон довіри:
0512539518
0512530661
Кол-центр:
0676904009


0931703079
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 4 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: м. Миколаїв,   вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. 406)

Перше питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

156 970 208

Голосів

100,00000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 943 627

Голосів

99,98307%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

164

Голосів

0,00010%

"Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . . . .

26 417

Голосів

0,01683%

­­

Прийнято рішення:

 • 1.Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:
 • -          Левченко Олена Віталіївна – Голова комісії;

  Члени Лічильної комісії:

  -          Колодяжна Юлія Анатоліївна;

  -          Азовцева Світлана Василівна;

  -          Кліщова Наталія Олександрівна;

  -          Курильонок Олена Василівна.

  2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

  Друге питання порядку денного:

  Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів  ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 966 980

  Голосів

  99,99794%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  164

  Голосів

  0,00010%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . .

  3 064

  Голосів

  0,00196%

  Прийнято рішення:

  1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрія Анатолійовича.
  2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Соломченка Вадима Петровича.
  3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

  Третє питання порядку денного:

  Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 967 308

  Голосів

  99,99815%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . . .

  2 900

  Голосів

  0,00185%

  Прийнято рішення:

  Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

   

  Четверте питання порядку денного:

  Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік. 

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 967 144

  Голосів

  99,99805%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . . . .

  3 064

  Голосів

  0,00195%

  Прийнято рішення:

  Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

   

  П’яте питання порядку денного:

  Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 942 956

  Голосів

  99,98264%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . .

  27 252

  Голосів

  0,01736%

  Прийнято рішення:

  Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

   

  Шосте питання порядку денного:

  Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 942 792

  Голосів

  99,98253%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . .

  27 416

  Голосів

  0,01747%

  Прийнято рішення:

  Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

   

  Сьоме питання порядку денного:

  Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи    ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 967 308

  Голосів

  99,99815%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . .

  2 900

  Голосів

  0,00185%

  Прийнято рішення:

  Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році, спрямувати:

  30% - на виплату дивідендів;

  5% - до резервного фонду;

  65% - до фонду розвитку виробництва.

  Восьме питання порядку денного:

  Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 964 144

  Голосів

  99,99614%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . .

  6 064

  Голосів

  0,00386%

  Прийнято рішення:

  Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

  Дев'яте питання порядку денного:

  Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості    від 23.03.2011р. № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Результати голосування

  Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні

  156 970 208

  Голосів

  100,00000%

  Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  156 967 144

  Голосів

  99,99805%

  Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Утримались" . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  0

  Голосів

  0,00000%

  "Не приймали участі у голосуванні" . . . . . . . . .

  3 064

  Голосів

  0,00195%

  Прийнято рішення:

  Затвердити Додаткову угоду від 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацію заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн. (триста шістдесят шість мільйонів сто сорок шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дві грн. 08 коп.). 

  Підписи членів лічильної комісії:

   

  Голова: Левченко О.В.___________________

   

  Колодяжна Ю.А.   __________       Азовцева С.В.   __________           Кліщова Н.О.   __________

   

  Курильонок О.В.   __________

   

  Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
  Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

  До уваги акціонерів!

  Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
  (Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

  повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 4 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб.406).

  Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 04 квітня 2013 року з 9:30 до 10:45 за місцем проведення зборів.

  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29 березня 2013 року на 24:00 годину.

  Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

  1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

  2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

  3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

  4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

  5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

  6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

  7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

  8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

  9. Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості від 23.03.2011р. №6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

  Основні показники фінансово-господарської діяльності
  ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

  Найменування показника

  період

  звітний

  2012 р.

  попередній*

  2011 р.

  Усього активів 967 948 876 642
  Основні засоби 857 470 771 045
  Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
  Запаси 22 887 23 292
  Сумарна дебіторська заборгованість 44 795 45 170
  Грошові кошти та їх еквіваленти 2 019 3 918
  Нерозподілений прибуток -343 202 -346 653
  Власний капітал 335 073 292 141
  Статутний капітал 39 660 39 660
  Довгострокові зобов’язання 377 759 421 650
  Поточні зобов’язання 229 015 142 457
  Чистий прибуток (збиток) 32 289 49 005
  Середньорічна кількість акцій (штук) 158 640 000 158 640 000
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 628 3605

  * Дані за попередній період наведені з урахуванням першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) під час переходу на подання звітності за МСФЗ. Датою переходу встановлено 01.01.2012р.

  Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.

  Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення (4 поверх, каб. 406). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з економічної безпеки та правової політики Струлецький Ю.А.

  Телефон для довідок: (0512) 49-14-80.

  Дирекція ПАТ «Миколаївобленерго»

  01.03.2013р.

  System.String[]
  Техніко-економічні показники
  Фінансово-економічні показники
  Інвестиційна програма
  Плани розвитку ОСР
  Державні закупівлі
  Антикорупційна програма
  Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

  Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 53 91 72;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


  Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
  Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго