Телефон довіри:
0512539518
0512530661
Кол-центр:
0676904009


0931703079
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 26 травня 2015 року

 

Перше питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 851 713

Голосів

99,99808740%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 000

Голосів

0,00191260%

­­

Прийнято рішення:

1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова комісії Левченко Олена Віталіївна;

Члени лічильної комісії:

- Колодяжна Юлія Анатоліївна;

- Назарова Олена Миколаївна;

- Карпєєва Тетяна Михайлівна;

- Білоус Олена Михайлівна.

2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

 

Друге питання порядку денного:

«Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

 

Прийнято рішення:

  1. 1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Генерального директора Сивака Олега Петровича.
  2. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» економіста І категорії відділу по роботі з договорами та корпоративними правами Платонову Ольгу Олександрівну.

 

Третє питання порядку денного:

«Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

 

 Прийнято рішення:

Затвердити порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповідачам з питань порядку денного Загальних зборів Товариства – до 10 хвилин;

- виступи – до 3 хвилин.

Запитання, адресовані Голові Загальних зборів та виступаючим, запис на виступ з питань порядку денного Загальних зборів подаються виключно в письмовій формі через Секретаря Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів, які були вручені при реєстрації зареєстрованим акціонерам.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства».

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією. Підрахунок голосів за результатами голосування з наступних питань доручити лічильній комісії, ведення протоколу – Секретарю зборів.

 

Четверте питання порядку денного:

«Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік.

 

П’яте питання порядку денного:

«Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік взяти до відома.

 

Шосте питання порядку денного:

«Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік та за 2014 рік взяти до відома.

 

Сьоме питання порядку денного:

«Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та за 2014 рік.

 

Восьме питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та за 2014 рік».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік та за 2014 рік.

 

Девяте питання порядку денного:

«Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році, в тому числі затвердження

розміру річних дивідендів».

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

1.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2013 та у 2014 роках, спрямувати:

30% - на виплату дивідендів;

5% - до резервного фонду;

65% - до фонду розвитку виробництва.

2. Нарахування та виплату дивідендів за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2015 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

3. Затвердити перераховану частину прибутку на державну частку у статутному капіталі Товариства вiдповiдно до ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управлiння об'єктами державної власності» до державного бюджету у сумi 3657,57 тис. грн. як виплату дивідендів на державну частку за результатами діяльності Товариства за 2013 рік.

Нарахувати в фонд виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014 році 30% чистого прибутку товариства, що становить 3213,84 тис. грн. на державну частку.

Десяте питання порядку денного:

«Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Визначити та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Одинадцяте питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства в повному складі.

 

Дванадцяте питання порядку денного:

«Обрання членів ревізійної комісії товариства».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів, отриманих за кандидатів:

№ з/п

Назва або Прізвище, імя та по батькові кандидата

Кількість голосів

У відсотках*

1

Фонд державного майна України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

166 570 052 

35,39794859%

2

Устименко Михайло Володимирович . . . . . . . . . . . . . . .

166 570 042

35,39794646%

3

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО». . . . . . . . . . . .

137 410 995

29,20133168%

4

Додонова Олена Олександрівна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 050

0,00086067%

Всього

470 555 139

99,99808740%

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату. . . . . . .  

9 000

0,00191260%

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні . . . . . .

0

0,00000000%

Кількість бюлетенів, що визнані недійсними . . . . . . . . .

0

0,00000000%

Прийнято рішення:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Фонд державного майна України.

2. Устименка Михайла Володимировича.

3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО».

 

Тринадцяте питання порядку денного:

«Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго».

2. Доручити Голові Наглядової ради Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» від імені Товариства.

Чотирнадцяте питання порядку денного:

«Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.

2. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів товариства.

3. Доручити та уповноважити керівника Виконавчого органу Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» в новій редакції, затвердженій Загальними зборами акціонерів товариства.

 

Пятнадцяте питання порядку денного:

«Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію».

 

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "За" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156 854 713

Голосів

100,00000000%

Голосувало "Проти" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Утримались" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

"Не голосували" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0

Голосів

0,00000000%

Прийнято рішення:

1. Внести та затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів товариства підписати затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства в новій редакції внутрішні положення Товариства.

04.06.2015
До уваги акціонерів!

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»

(Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або   ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 26 травня 2015 року о 12:00 годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал  ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб.406).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 26 травня 2015 року з 10:30 до 11:30 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 20 травня 2015 року на 24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

1.Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах товариства.

2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства.

3.Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів товариства.

4.Звіт Дирекції товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5.Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6.Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2013 рік та 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7.Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2013 рік та за 2014 рік.

8.Затвердження річного звіту товариства за 2013 рік та за 2014 рік.

9.Розподіл прибутку товариства, отриманого за результатами діяльності товариства у 2013 році та у 2014 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів.

10.Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.

12.Обрання членів ревізійної комісії товариства.

13. Про затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії товариства.

14. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення в новій редакції.

15. Внесення змін до внутрішніх положень товариства шляхом викладення в новій редакції: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію».

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

2012 рік

Усього активів

1034179

997894

968023

Основні засоби

884419

860799

857470

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

0

Запаси

32875

28222

22887

Сумарна дебіторська заборгованість

70734

66091

53421

Грошові кошти та їх еквіваленти

5629

5345

2019

Нерозподілений прибуток

-191306

-245838

-343238

Власний капітал

357482

344227

335037

Статутний капітал

39660

39660

39660

Довгострокові зобов’язання

323395

338140

378284

Поточні зобов’язання

353302

315527

255227

Чистий прибуток (збиток)

15304

17417

32289

Середньорічна кількість акцій (шт.)

158 640 000

158 640 000

158 640 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3564

3 678

3 628

* Дані за 2012-2013 роки наведені з урахуванням виправлення помилок, яких припустились у 2011-2012 роках, та виявили і виправили у 2013-2014 роках.

 

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення (4 поверх, каб. 406). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичної служби Татаренко Л.Ф.

Телефон для довідок: (0512) 53-94-80.

Дирекція ПАТ «Миколаївобленерго»

System.String[]
Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Плани розвитку ОСР
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 53 91 72;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.


Вайбер-бот АТ"Миколаївобленерго"
Вайбер-бот АТ Миколаївобленерго