Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів- 17.01.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.02.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.03.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 11.03.2020
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 11.03.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 09.04.2020
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 09.04.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 04.06.2020
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 04.06.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 22.07.2020
Відомості про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 22.07.2020
Повідомлення про несвоєчасне розкриття особливої інформації 22.07.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 29.09.2020
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 13.10.2020
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.11.2020