ЗМІНИ ДО БАГАТОТАРИФНОГО ОБЛІКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Згідно з Постановою НКРЕКП від 13.06.2017 року № 763, яка вступила в дію з 07.07.2017, «Про внесення змін до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 грудня 2001 № 1241» внесено такі зміни:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Встановити, що споживачі електричної енергії (крім населення) за умови наявності окремого обліку споживання електричної енергії за періодами часу можуть здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.
Ставка тарифу для кожного періоду часу визначається шляхом множення відповідного тарифу для споживачів на тарифний коефіцієнт.";
2) у рядку третьому таблиці пункту 3 цифри "1,8" замінити цифрами "1,35".
Відповідно до зазначеної Постанови, всі споживачі електричної енергії (крім населення), у тому числі релігійні організації за умови наявності окремого обліку споживання електричної енергії за періодами часу, можуть здійснювати розрахунок за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.
Таким чином, тарифні коефіцієнти зазначені у постанові Національної комісії регулювання електроенергетики України від 20 грудня 2001 року №1241 «Про тарифи, диференційовані за періодами часу» застосовуються, в тому числі, до тарифів на електричну енергію, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також до тарифів на електричну енергію, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території.
Також згідно з Постановою НКРЕКП від 13.06.2017 року № 764, яка вступила в дію з 07.07.2017, «Про внесення змін до Порядку застосування тарифів на електроенергію» внесено такі зміни:
1.Внести до Порядку застосування тарифів на електроенергію, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 23 квітня 2012 року N 498, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2012 року за N 599/20912 (із змінами), такі зміни:
1)у пункті 1:
в абзаці першому слова "та споживачам, прирівняним до населення" виключити;
в абзаці другому слова та знаки "та споживачам, прирівняним до населення," виключити;
2) у пункті 2:
абзац другий підпункту 2.1 виключити.
У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;
підпункт 2.1.4 виключити;
абзац перший підпункту 2.3 викласти в такій редакції:
"2.3. За наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):";
3) пункт 3 виключити.