До уваги мешканців будинку по вул. Озерна (Червоних Майовщиків), 12, м. Миколаїв.

   На виконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 16.01.2018 № 40, якою передбачене невідкладне приведення дій ПАТ «Миколаївобленерго» по відношенню до мешканців будинку за адресою: місто Миколаїв, вулиця Червоних Майовщиків (Озерна), 12 у відповідність до вимог чинного законодавства України та інших нормативних документів шляхом укладання договорів про користування електричною енергією з кожним наймачем (власником) квартири за умови пред’явлення мешканцями вищезазначеного будинку документів згідно з пунктом 3 ПКЕЕН (Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 за № 1357) та за умови, що засоби обліку електричної енергії мешканців зазначеного будинку пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», ПАТ «Миколаївобленерго» пропонує мешканцям будинку звернутися до філії м. Миколаєва за адресою вулиця Погранична, 94, м. із заявою про укладення договору про користування електричною енергією. При цьому повинні бути надані наступні документи:
-  паспорт;
-  реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, - паспорта з відміткою відповідного контролюючого органу);
-  документ, що підтверджує право власності чи користування на об’єкт споживача;
-  документ, що підтверджує проходження встановленого засобу обліку повірки і його відповідність вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».
    Звертаємо увагу, що на підставі п.10 ПКЕЕН засоби обліку встановлюються відповідно до вимог правил улаштування електроустановок. Встановлення поквартирних засобів обліку в будинку за зазначеною адресою регламентується проектним рішенням 049701.ЕЕ.21206.ШВ.17 ЕП, виконаним у відповідності до правил улаштування електроустановок, державних будівельних норм і узгодженим з електропостачальником. Технічна перевірка встановлених засобів обліку буде виконуватись у відповідності до даного нормативного документа. З проектним рішенням можна ознайомитись у філії м. Миколаєва за адресою вулиця Погранична, 94.