Телефон довіри:
0512539518
0931703079
Кол-центр:
0676904009

0992530661

0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua
Телефон довіри:
0512539518
Кол-центр:
0931703079
0676904009

0992530661
, 0512530661
0800504001
(безкоштовно)
callcentre@energy.mk.ua
Канцелярія:
kanc@energy.mk.ua

 

Роз’яснення щодо укладення та приєднання споживача до

 договору про надання послуг з розподілу електричної енергії до 01.12.2018 року

 

   11 червня 2017 року набув чинності  Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. № 2019-VIII (далі-Закон). Відповідно до положень Закону, АТ «Миколаївобленерго» має здійснювати розподіл електричної енергії в межах закріпленої території Миколаївської області, виконувати функції, мати права і обов’язки Оператора системи розподілу.

   Відповідно до статті 47 Закону, Оператору системи розподілу забороняється здійснювати діяльність з постачання електричної енергії. З 01 грудня 2018 року на виконання положень Закону АТ «Миколаївобленерго» припиняє діяльність з постачання електричної енергії за регулюваним тарифом.  Постачання електричної енергії споживачам буде здійснюватися електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію, за договором про постачання електричної енергії споживачу.

   Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності цим Законом здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір про постачання електричної енергії споживачу не пізніше 01 грудня 2018 року.

   З метою забезпечення надійного та безперервного постачання побутовим та малим непобутовим споживачам (суб'єктам малого підприємництва, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1кВ, які купують електричну енергію для власного споживання), постачання електричної енергії їм здійснює електропостачальник, створений в результаті здійснення заходів з відокремлення АТ «Миколаївобленерго» від постачання електричної енергії – ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія», яка виконує функції, має права і обов’язки постачальника універсальної послуги.  До 1 липня 2019 року ціни, за якими постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам, встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Залишаються чинними встановлені постановою НКРЕКП від 26.02.2015 року № 220 з 01.03.2017 року тарифи на електричну енергію для населення.

    Детальніше про компанію, умови та процедуру укладення договору  про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг можна ознайомитись на сайті ТОВ «Миколаївська електропостачальна компанія»:   https://elektropostach.mk.ua/Договори/Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

  Взаємовідносини АТ «Миколаївобленерго» як Оператора системи розподілу з споживачами електричної енергії як учасниками роздрібного ринку електричної енергії,  електроустановки яких знаходяться на території Миколаївської області, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі-ПРРЕЕ).

  Відповідно до положень ПРРЕЕ, Оператор системи розподілу зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи.

   Не допускається розподіл електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з таким споживачем.

   Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених ПРРЕЕ випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднання до розробленого Оператором системи розподілу договору .

    Договір укладається  на умовах:

  • до 01 грудня 2018 року – чинних договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з АТ «Миколаївобленерго»;
  • після 01 грудня 2018 року - складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу електричної енергії .

    У разі надання послуги з приєднання до електричних мереж ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є оператор системи, який направляє споживачу заяву – приєднання ( зразок заповнення ).

   Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу  електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки є споживач, який повинен надати вищезазначену заяву – приєднання, підписаний уповноваженою особою оператора системи розподілу паспорт точки розподілу за кожною такою точкою за об’єктом споживача (надаються на письмову вимогу власника об’єкта) та визначений ПРРЕЕ перелік документів (зазначений на зворотній стороні вказаної заяви-приєднання). 

   Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є повернення або надання споживачем підписаної заяви-приєднання.

   Споживачам, у яких укладені з АТ «Миколаївобленерго» договори про користування електричною енергією або договори про постачання електричної енергії, до 01 грудня 2018 року АТ «Миколаївобленерго» направить заяву-приєднання ( побутові споживачі та юридичні споживачі ),  до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка буде сформована за його базами даних та буде містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об'єкта споживача.

   Направлення такої заяви-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого договору про користування електричною енергією або договору про  постачання електричної енергії. Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, зокрема повернення підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка оператора системи розподілу та/або документально підтверджене споживання електричної енергії .

   У разі необхідності визначення за взаємною згодою сторін додаткових умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, які конкретизують умови цього договору, форму якого встановлено ПРРЕЕ, договір оформляється в паперовій формі. При цьому, сторони можуть за взаємною згодою оформляти в установленому ПРРЕЕ порядку додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, в яких узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електричної енергії.

   У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.
З 01.12.2018р.

   Взаємовідносини АТ «Миколаївобленерго» як Оператора системи розподілу з споживачами електричної енергії як учасниками роздрібного ринку електричної енергії,  електроустановки яких знаходяться на території Миколаївської області, регулюються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 14 березня 2018 року № 312 (далі-ПРРЕЕ).

   Відповідно до положень ПРРЕЕ, Оператор системи розподілу зобов'язаний укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи.

     Не допускається розподіл електричної енергії до точки розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з таким споживачем.

    Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії за ініціативою споживача або оператора системи відповідно до визначених ПРРЕЕ випадків, як правило, укладається шляхом приєднання споживача за заявою-приєднання до розробленого Оператором системи розподілу договору, чинна редакція якого знаходиться на сайті АТ «Миколаївобленерго» www.energy.mk.ua.

    У разі надання послуги з приєднання до електричних мереж ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є оператор системи, який направляє споживачу заяву – приєднання за формою, розміщеною на сайті АТ «Миколаївобленерго» www.energy.mk.ua.

   Ініціатором укладення договору споживача про надання послуг з розподілу  електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи власника електроустановки є споживач, який повинен надати вищезазначену заяву – приєднання, підписаний уповноваженою особою оператора системи розподілу паспорт точки розподілу електричної енергії ( паспорт точки розподілу електричної енергії ) за кожною такою точкою за об’єктом споживача (надаються на письмову вимогу власника об’єкта) та визначений ПРРЕЕ перелік документів (зазначений на зворотній стороні вказаної заяви-приєднання).  

   Фактом приєднання споживача до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (акцептування договору) є повернення або надання споживачем підписаної заяви-приєднання.

   У разі необхідності визначення за взаємною згодою сторін додаткових умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, які конкретизують умови цього договору, форму якого встановлено ПРРЕЕ, договір оформляється в паперовій формі. При цьому, сторони можуть за взаємною згодою оформляти в установленому ПРРЕЕ порядку додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, в яких узгоджуються організаційні та технічні особливості розподілу електричної енергії.

  У разі незгоди споживача приєднуватися до умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач не має права використовувати електричну енергію із системи розподілу та має подати оператору системи розподілу письмову заяву про припинення розподілу електричної енергії на його об'єкт.

Техніко-економічні показники
Фінансово-економічні показники
Інвестиційна програма
Державні закупівлі
Антикорупційна програма
Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго" повідомляти за номером телефону +380 512 53 91 72

Інформацію про факти порушення Антикорупційної програми АТ "Миколаївобленерго", вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) можна повідомляти наступними засобами звязку:

  • номер телефону - +380 512 53 91 72;
  • адреса електронної пошти - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Години прийому усних та письмових повідомлень Уповноваженим з антикорупційної діяльності: з понеділка по четвер з 8:00 до 17:00, пятниця з 8:00 до 16:00 (обідня перерва з 12:00 до 12:48), за адресою: м.Миколаїв, вул.Громадянська, 40, І корпус, каб. 101.