До уваги акціонерів

Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» код ЄДРПОУ 23399393),

місцезнаходження товариства: Україна, 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв,

вул. Громадянська, 40.

Повідомляємо про необхідність надання інформації на виконання

вимог Закону України «Про ринок електричної енергії»!

(згідно 4 ч. 1 ст. 25 та ч. 1 ст. 29 Закону України «Про акціонерні товариства»)

   Відповідно до ст. 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» оператор системи розподілу, що входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний розробити та впровадити програму відповідності, а також призначити за погодженням з Регулятором (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг – НКРЕКП) уповноважену особу з питань відповідності. Призначення здійснюється виконавчим органом оператора системи розподілу.

   У розумінні п.п. 9 та 56 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» АТ «Миколаївобленерго» (надалі – Товариство) є вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання та оператором системи розподілу.

   В зв’язку з цим, Товариством на виконання вимог постанови НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406, якою затверджений «Порядок складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження особи з питань відповідності» (надалі – Порядок) здійснюються заходи щодо розробки, складання та подання на погодження НКРЕКП Програми відповідності оператора системи розподілу АТ «Миколаївобленерго» (надалі – Програма).

   Вимогами пункту 3.3 розділу 3 Порядку встановлено, що разом з Програмою Оператор надає Регулятору серед іншого такі документи, дані та інформацію, що підтверджують відповідність Оператора вимогам Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо відокремлення та незалежності Оператора:

   – перелік учасників (акціонерів) Оператора із зазначенням інформації про здійснення ними будь-якої діяльності на ринку електричної енергії та виду даної діяльності.

   Відповідно до п.4.2 розділу 4 Порядку у разі ненадання (повністю або частково) Оператором документів, даних та інформації, а також супровідних документів та іншої необхідної інформації, передбачених главою 3 цього Порядку, у визначені строки або у разі виявлення Регулятором у поданих документах даних та інформації, що не відповідають дійсності, Регулятор має право вимагати надання відсутніх документів, інформації та/або виправлення неправдивих даних та в установленому порядку застосовувати до Оператора санкції (штрафи), передбачені статтею 77 Закону.

   З метою виконання вимог пункту 3.3 розділу 3 Порядку та отримання достовірної інформації з вказаного питання просимо в термін до 31.12.2018 повідомити АТ «Миколаївобленерго» про здійснення акціонером АТ «Миколаївобленерго»» будь-якої діяльності на ринку електричної енергії з зазначенням виду даної діяльності. Також просимо надавати таку інформацію в подальшому.

   Інформацію просимо надавати письмово за адресою: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, та надсилати електронною поштою на електронну адресу: kanc@energy.mk.ua, за нижченаведеною формою:

№ з/пНазва/П.І.Б. власника акцій АТ «Миколаївобленерго» (акціонера)Код ЄДРПОУ / інд. податковий №Інформація про здійснення власником акцій АТ «Миколаївобленерго» будь-якої діяльності на ринку електричної енергіїВид даної діяльності (КВЕД)
1    

Підпис _______________

м.п. (за наявності)

Телефон для довідок: (0512) 53-91-87, факс: (0512) 53-92-46, е-mail: kanc@energy.mk.ua