Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №189650
Дата видачі ліцензії 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-10-78
Факс (044)377-72-64
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис д/н

Найменування ТОВ "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №520607
Дата видачі ліцензії 15.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-63-59
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис д/н


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"