Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За I квартал 2011 року Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 58 673 тис.грн. Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi (штрафи, пенi i т.д.) - 4 523 тис.грн. Чистий прибуток за I квартал 2011 року становить - 30 835 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"