Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2011 року

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натур. формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис.грн.) у відсот.  до всієї виробленої продукції у натур. формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсот.  до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Розподiл та постачання електроенергiї 0 0.00 0.00 803449 тис.кВт.год. 296543.00 99.15

_______________

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку Україниsmida_kv349 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"