Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2011 року

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За III квартал 2011 року Товариство отримало валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї у розмiрi 135 442 тис.грн. Отриманi доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi - 56 258 тис.грн. Чистий прибуток за III квартал 2011 року становить - 121 821 тис.грн.


повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення “Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку УкраїниSimpleReports v0.33.12 і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"