Регулярна інформація за 2013 рік 3 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 3

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента
у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 581322
Дата видачі ліцензії 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
Опис -

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УПР-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36980202
Місцезнаходження 03035, м. Київ, вул. Кавказька, 11
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ №520607
Дата видачі ліцензії 15.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 362-79-73
Факс (044) 248-79-87
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність
Опис -
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"