Регулярна інформація за 2013 рік 3 квартал


Назва: Публiчне акцiонерне товариство "Миколаївобленерго"
ЄДРПОУ: 23399393
Рік: 2013
Квартал: 3

Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності


За 9-ть мiсяцiв 2013 року Товариство отримало
валовий прибуток вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у розмiрi 89 679 тис.грн.
Отриманi iншi операцiйнi доходи - 18 508 тис.грн.
Чистий фiнансовий результат: прибуток становить 42 977 тис.грн.
повернутися


Дана інформація отримана за допомогою програмного забезпечення SimpleXmlReports(V 2.4.1) і розміщена на сайті "Загальнодоступна інформаційна база даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів"