Шановні акціонери АТ «Миколаївобленерго»!

розміщено в: Основні новини | 0

Шановні акціонери АТ «Миколаївобленерго»!

На дистанційно проведених 30 квітня 2021 року річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» вирішено питання виплати дивідендів акціонерам товариства.

Нарахування та виплата дивідендів буде здійснена до 30 жовтня 2021 року в порядку, визначеному статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

Виплата дивідендів здійснюється товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України», власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Для акціонерів, які ще не уклали договори про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, Товариство повідомляє інформацію щодо обраної відповідно до чинного законодавства України депозитарної установи:

Назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС».

Телефон – (044) 362-79-73.

Місцезнаходження – 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, буд. 14Б, оф. 405.

Більше інформації про прийняті рішення на річних Загальних зборах Акціонерного товариства «Миколаївобленерго» 30 квітня 2021 року на веб-сайті АТ «Миколаївобленерго» у розділі «Акціонерам», «Збори акціонерів», «2021 рік» або за посиланням:

https://www.energy.mk.ua/index.php/akcioner-menu/m-zbori-akzioneriv/2021-rik.html