Акціонерне Товариство «Миколаївобленерго» (далі – АТ «Миколаївобленерго») заснована відповідно наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31.08.1995 року № 170 шляхом перетворення Державного підприємства «Миколаївобленерго» відповідно Указу Президента України від 04.04.1995р № 282/95 «Про структурне перебудування в енергетичному комплексі України» і підлегла Міністерству енергетики та електрифікації України.

Статут АТ «Миколаївобленерго» затверджений Міністерством енергетики й електрифікації України 31.08.1995 року і зареєстрований виконкомом Миколаївської міської Ради народних депутатів 06.09.1995р., реєстраційний №-8537/1.

30.04.1999 року здійснена перереєстрація Статуту акціонерного товариства Регістраційно-ліцензійною палатою виконкому міської ради м. Миколаєва. У результаті створення Енергетичної Компанії України, Постанова КМУ №794 від 22.06.2004 року, державну частку у розмірі 70% передано до статутного капіталу НАК «ЕКУ». Відповідно до цього внесені зміни в Статуті. Статут у новій редакції зареєстрований виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 01.02.2005 року № 15221050001001203.

06.04.2011 р. на загальних зборах акціонерів товариства Енергопостачальна компанія “Миколаївобленерго” перейменовано на Публічне акціонерне товариство “Миколаївобленерго”.Були внесені зміни та доповненнядо Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Статут ПАТ “Миколаївобленерго”зареєстрований Виконавчим комітетом Миколаївської ради 14 квітня 2011 року за № 15221050060001203. Товариство отримало Свідоцтво про державнуреєстрацію ПАТ “Миколаївобленерго” Серія А01 № 490720 від14.04.2011 р.

  • акцій – 158640000 штук, 70% акцій володіє НАК «Енергетична Компанія України»;
  • акціонерів – 1513 осіб.

Реєстр акціонерів ведеться ВАТ «Фінансова компанія “Укрнафтогаз”», м. Київ, вул. Празька,5

«АТ «Миколаївобленерго» є юридичною особою із новим найменуванням, в результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту ПАТ «Миколаївобленерго» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI»