ЗВІТ

щодо реалізації в 2015 році Антикорупційної програми ПАТ «Миколаївобленерго»

(для позачергових Загальних зборів 27 липня 2016 р.)

На виконання приписів статей 62 і 63 Закону України «Про запобігання корупції», а також положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» наказом Генерального директора від 4 грудня 2015 р. № 1128 затверджено Антикорупційну програму ПАТ «Миколаївобленерго».

Програмою, зокрема, врегульовано:

  • сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення, а саме зазначено, що програма застосовується до будь-якої діяльності Товариства, його округів та філій, до службової діяльності посадових осіб, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з Товариством у трудових відносинах, а також до діяльності інших осіб, які уповноважені діяти від імені Товариства;
  • Програмою передбачено вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання, зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності ПАТ «Миколаївобленерго». Так встановлено, що для виявлення та усунення корупційних ризиків можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту;
  • Встановлені норми професійної етики працівників Товариства;
  • Зафіксовані права і обов’язки працівників та акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності Товариства. Так акціонери Товариства у випадку наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, мають право повідомити Уповноваженого (тобто відповідального за реалізацію антикорупційної програми) про порушення вимог антикорупційного законодавства будь-якою особою, на яку поширюються положення цієї Антикорупційної програми;
  • Передбачені права і обов’язки Уповноваженого  як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції.
  • – Встановлений порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
  • Також програмою передбачено  порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів та проведення внутрішніх розслідувань.

За період з дня затвердження антикорупційної програми і по 31 грудня 2015 р. включно повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення до ПАТ «Миколаївобленерго» не надходило, шкода Товариству зазначеними правопорушеннями не виявлялася та, відповідно, не відшкодовувалася.

У зв’язку з цим:

  • внутрішні розслідування правопорушень – не проводилися.
  • приписи про усунення порушень антикорупційного законодавства – не вносилися;
  • повідомлення та матеріали до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції – не направлялися.

В Товаристві на постійній основі в межах наявних можливостей запроваджено антикорупційний моніторинг контрагентів, який, зокрема, включає в себе перевірку наявності у контрагентів власних антикорупційних програм, їх готовність дотримуватися вимог Антикорупційної програми Миколаївобленерго. До господарських договорів включаються антикорупційні умови  або застереження.

Також аналогічні застереження в обов’язковому порядку робляться при укладенні Товариством трудових договорів з працівниками.

Враховуючи відносно нетривалий період дії антикорупційної програми, наразі зарано обґрунтовано говорити про рівень її ефективності та заходи, необхідні для вдосконалення. Разом з тим, можна не сумніватися, що факт її затвердження вже сам по собі зробив свій внесок у формування позитивного ділового іміджу ПАТ «Миколаївобленерго» серед контрагентів і споживачів, а також зміцнив у рядових працівників відчуття захищеності.

Уповноважений (відповідальний за реалізаціюантикорупційної програми)О.В.Хівріч