Предметом діяльності Товариства відповідно до Статуту є:

  • придбання, (шляхом будівництва, викупу, лізингу та іншим чином), використання, утримання, розпорядження і відчуження, підстанцій, офісних будівель, службових споруд та ліній передач;
  • впровадження нової техніки і технологій в сфері електропостачання та енергоефективності;
  • надання населенню побутових послуг;
  • навчання кадрів, поглиблення професійних знань та умінь за різними спеціальностями;
  • інвестиційна діяльність;
  • організація та проведення робіт по монтажу, демонтажу, пуску та налагодженню, електричним вимірюванням та випробуванням, технічному обслуговуванню, і ремонту електроустановок до і вище 1000 В.
  • Розробка технічних умов та проектів на електропостачання виробничих та побутових об’єктів.