У зв’язку з підписанням Президентом України Указу «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102 – ІХ, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України і проведенням на території України бойових дій, АТ “Миколаївобленерго” інформує Вас про наступне.

Торгово-промислова палата України на підставі статей 14, 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», Статуту Торгово-промислової палати України, сертифікатом від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а саме військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Згідно з вимогами статті 141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, зокрема дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена війна, вторгнення, введення комендантської години тощо

При цьому, відповідно до п.5.4. типового договору про приєднання до електричних мереж, строк виконання зобов’язань з надання послуги приєднання Вашої електроустановки продовжується на строк дії обставин непереборної сили.