Консультаційний центр  є загальнодоступним центром для юридичних, фізичних осіб – підприємців та населення, які є споживачами або мають намір стати споживачами та звернулися за консультацією, отриманням інформації або для розв’язання суперечних питань, які виникли між Товариством та заявниками.
Проведення консультацій, надання  інформації, розгляд  суперечних питань здійснюються в Консультаційному центрі безкоштовно для всіх споживачів  які є мешканцями як обласного центру, так i мешканцям всіх районів області.
З метою оперативного реагування на звернення громадян, усунення причин та умов, через які виникають порушення та, як наслідок,  скарги громадян та недопущення відмов у задоволенні обґрунтованих вимог громадян Консультаційний центр підпорядковано Генеральному директору Товариства.
Для забезпечення максимальної зручності Консультаційний центр розташовано у приміщені філії АТ «Миколаївобленерго» м. Миколаєва,  за адресою, м. Миколаїв,  вул. Погранична, 94 А. каб. 3  спільно з  Центром обслуговування побутових .
Щомісячно послугами Консультаційного центру користуються  понад 700 споживачів. Працівниками Центру надаються квалiфiкованi роз’яснення та консультації. Надання консультаційних послуг в КЦ відбувається в зручній для споживача формі: за телефоном або на особистому прийомі. Під час особистого прийому фахівцями центру, крім консультацій та роз’яснень, споживачам надаються для ознайомлення необхідні нормативні документи та інформаційні матеріали.

Основними завданнями Консультаційного центру з питань розподілу електричної енергії та енергозабезпечення оператора системи розподілу є:

 1. Інформування заявників щодо нормативно-правових актів що регулюють діяльність на роздрібному ринку електричної енергії та порядку їх застосування.
 2. Надання інформації та консультацій заявникам з питань щодо якості електричної енергії, порядку надання та оплати за надані послуги з розподілу електричної енергії та послуги з приєднання до електричних мереж, цін і тарифів на вказані послуги, можливості та доцільності використання електричної енергії для опалення, а також з питань енергозбереження та режимів споживання електричної енергії.
 3. Розв’язання суперечностей та конфліктних ситуацій, які виникають між Товариством та заявниками на комісії КЦ.
 4. Вжиття заходів щодо усунення структурними підрозділами Товариства недоліків, пов’язаних з наданням послуг з розподілу електричної енергії та з приєднання до електричних мереж.
 5. Проведення моніторингу звернень заявників та вжиття дієвих заходів щодо вирішення порушених у них питань.
 6. Інформування керівництва Товариства щодо допущених персоналом Товариства порушень законодавства та посадових обов’язків.

Поряд з наданням консультаційних послуг існує ще один дуже важливий напрямок роботи зі споживачами. Кожний споживач може скористатися «Телефоном довіри» – 53-95-18 і повідомити про факти:

 • неправомірних дій персоналу Товариства;
 • розкрадання електричної енергії;
 • самовільного підключення до електромереж;
 • споживання електричної енергії без приладів обліку;
 • розукомплектування та пошкодження об’єктів електроенергетики або розкрадання майна цих об’єктів;
 • відхилення від стандартів показників якості електричної енергії;
 • аварійного стану ЛЕП.

Консультацiйний центр АТ «Миколаївобленерго» ставить за мету забезпечення права кожного споживача на обов’язкове отримання необхiдної iнформацiї та консультацій i зменшення витрат часу на їх отримання, а також захист iнтересiв Товариства шляхом запобiгання виникненню конфлiктних ситуацій між споживачами та АТ «Миколаївобленерго» .