ПРОТОКОЛ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»,

які відбулись 4 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: м. Миколаїв,   вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб. 406)

Перше питання порядку денного:

Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 943 627Голосів99,98307%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164Голосів0,00010%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . . . .26 417Голосів0,01683%

­­

Прийнято рішення:1.Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:

–          Левченко Олена Віталіївна – Голова комісії;

Члени Лічильної комісії:

–          Колодяжна Юлія Анатоліївна;

–          Азовцева Світлана Василівна;

–          Кліщова Наталія Олександрівна;

–          Курильонок Олена Василівна.

2. Повноваження Лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на неї обов’язків в повному обсязі.

Друге питання порядку денного:

Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів  ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 966 980Голосів99,99794%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164Голосів0,00010%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . .3 064Голосів0,00196%

Прийнято рішення:

 1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Струлецького Юрія Анатолійовича.
 2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» Соломченка Вадима Петровича.
 3. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Третє питання порядку денного:

Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 967 308Голосів99,99815%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . . .2 900Голосів0,00185%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

Четверте питання порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 967 144Голосів99,99805%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . . . .3 064Голосів0,00195%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

П’яте питання порядку денного:

Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 942 956Голосів99,98264%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . .27 252Голосів0,01736%

Прийнято рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 942 792Голосів99,98253%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . .27 416Голосів0,01747%

Прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи    ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 967 308Голосів99,99815%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . .2 900Голосів0,00185%

Прийнято рішення:

Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році, спрямувати:

30% – на виплату дивідендів;

5% – до резервного фонду;

65% – до фонду розвитку виробництва.

Восьме питання порядку денного:

Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 964 144Голосів99,99614%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . .6 064Голосів0,00386%

Прийнято рішення:

Нарахування та виплату дивідендів у розмірі 30% від чистого прибутку здійснити у термін до 1 липня 2013 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Девяте питання порядку денного:

Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості    від 23.03.2011р. № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Результати голосування

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні156 970 208Голосів100,00000%
Голосувало “За” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 967 144Голосів99,99805%
Голосувало “Проти” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Утримались” . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0Голосів0,00000%
“Не приймали участі у голосуванні” . . . . . . . . .3 064Голосів0,00195%

Прийнято рішення:

Затвердити Додаткову угоду від 25.02.2013р. № 1Р/02 до договору про реструктуризацію заборгованості від 23.03.2011 № 6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок» на загальну суму 366 146 992,08 грн. (триста шістдесят шість мільйонів сто сорок шість тисяч дев’ятсот дев’яносто дві грн. 08 коп.).

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Левченко О.В.___________________

Колодяжна Ю.А.   __________       Азовцева С.В.   __________           Кліщова Н.О.   __________

Курильонок О.В.   __________

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго»

До уваги акціонерів!

Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго»
(Україна, 54017, м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, код ЄДРПОУ 23399393)

повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» (далі – Товариство або ПАТ «Миколаївобленерго»), які відбудуться 4 квітня 2013 року об 11:00 годині за адресою: м.Миколаїв, вул. Громадянська, 40, актовий зал ПАТ «Миколаївобленерго» (4 поверх, каб.406).

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» – 04 квітня 2013 року з 9:30 до 10:45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 29 березня 2013 року на 24:00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):

 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови і Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Миколаївобленерго» та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ «Миколаївобленерго» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
 4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
 6. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Миколаївобленерго» за 2012 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.
 8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати річних дивідендів за підсумками роботи ПАТ «Миколаївобленерго» у 2012 році.
 9. Затвердження Додаткової угоди до договору реструктуризації заборгованості від 23.03.2011р. №6840/02 між ПАТ «Миколаївобленерго» та ДП «Енергоринок».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Миколаївобленерго» (тис. грн.)

Найменування показникаперіод
звітний 2012 р.попередній* 2011 р.
Усього активів967 948876 642
Основні засоби857 470771 045
Довгострокові фінансові інвестиції00
Запаси22 88723 292
Сумарна дебіторська заборгованість44 79545 170
Грошові кошти та їх еквіваленти2 0193 918
Нерозподілений прибуток-343 202-346 653
Власний капітал335 073292 141
Статутний капітал39 66039 660
Довгострокові зобов’язання377 759421 650
Поточні зобов’язання229 015142 457
Чистий прибуток (збиток)32 28949 005
Середньорічна кількість акцій (штук)158 640 000158 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)3 6283605

* Дані за попередній період наведені з урахуванням першого застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) під час переходу на подання звітності за МСФЗ. Датою переходу встановлено 01.01.2012р.

Для реєстрації участі в Загальних зборах акціонерам ПАТ «Миколаївобленерго» необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам юридичних і фізичних осіб – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, та паспорт.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час з 8:00 до 17:00, в п’ятницю – до 16:00 (перерва з 12:00 до 12:48) за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 40, відділ по роботі з договорами та корпоративними правами (1 поверх, каб. 114), а в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення (4 поверх, каб. 406). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор з економічної безпеки та правової політики Струлецький Ю.А.

Телефон для довідок: (0512) 49-14-80.

Дирекція ПАТ «Миколаївобленерго»

01.03.2013р.