Звіт
щодо реалізації в 2021 році Антикорупційної програми АТ «Миколаївобленерго»

            З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», у 2021 році в АТ «Миколаївобленерго» вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке виконання вимог Антикорупційної програми Підприємства.

            Так для для керівників Підприємства, в рамках заходів, передбачених програмою, проводились лекції з питань протидії корупції. Для всіх інших працівників був направлений інформаційний лист від 05.07.2021 року, «Про потенційно небезпечні ситуації, через які працівник мимоволі може бути втягнутим в корупційні дії», для ознайомлення під особистий підпис.

            Головним завданням вказаних заходів є необхідність усвідомлення всіма без виключення працівниками, наскільки важливими є проблеми корупційних правопорушень, та донести, що кожен співробітник може внести вагомий вклад в боротьбу з корупцією та не повинен залишатися осторонь.

            Для отримання інформації, від співробітників Підприємства та громадян про факти порушення Антикорупційної програми АТ «Миколаївобленерго», вчинення корупційних або повязаних з корупцією правопорушень постійно функціонує «пряма» телефонна лінія та електронна пошта Уповноваженого, організований особистий прийом Уповноваженим з антикорупційної діяльності протягом всього робочого часу.           Інформація про канали зв’язку, а також текст Антикорупційної програми розміщено на офіційному сайті  АТ «Миколаївобленерго».

            Звернення, які надходили протягом 2021 року, за результатами перевірок не містили в собі ознак правопорушень з боку працівників Підприємства.

            Під час здійснення закупівель Підприємство керується вимогами Закону України «Про публічні закупівлі». В господарських договорах що укладаються, обов’язково зазначаються антикорупційні застереження. Проводиться обов’язкова антикорупційна перевірка контрагентів. За звітний період жодного корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення під час здійснення закупівель не виявлено.

            Для оцінки зовнішніх та внутрішніх корупційних ризиків на Підприємстві створено постійно діючу комісію, мета роботи якої проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Підприємства та розроблення пропозицій щодо їх усунення.

            Також проведена робота щодо виявлення потенційного та реального конфлікту інтересів серед співробітників, за результатами якої вчасно врегулювано один випадок потенційного конфлікту інтересів.

            Здійснювався моніторинг засобів масової інформації на предмет опублікування відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками АТ «Миколаївобленерго». Протягом 2021 року таких фактів в засобах масової інформації не виявлено.

            Встановлено факти, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення в.о. генерального директора АТ “Миколаївобленерго” Кугатовим С.В. в період з 09 квітня 2020 року по 16 лютого 2021 року. Матеріали з даного питання направлені до правоохоронних органів, порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 364 ККУ.

            Отже в 2021 році антикорупційна діяльність АТ «Миколаївобленерго» здійснювалась належним чином. Вживалися всі необхідні заходи щодо профілактики та недопущення вчинення злочинів та проступків працівниками Підприємства.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Олександр ПОЛІЩУК