У зв’язку з відокремленням оператора системи розподілу та постачальника електричної енергії згідно з положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії», на території Миколаївської області та м. Миколаєва:

 • оператором системи розподілу, який на підставі отриманої ліцензії буде провадити господарську діяльність з розподілу електричної енергії є АТ «Миколаївобленерго», яке має офіційний веб – сайт: www.energy.mk.ua, на якому можна ознайомитись з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та заявою – приєднання, та отримати вичерпну інформацію про розміщення філій, режим роботи, тарифи, тощо.
 • постачальником електричної енергії, який на підставі отриманої ліценції буде провадити господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу, є ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія», яке розташоване за адресою: вул. Погранична, буд. 39/1, м. Миколаїв. Ви маєте можливість ознайомитись з формами договорів: договір про постачання електричної енергії споживачу, договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договір про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії”, комерційними пропозиціями до цих договорів, заявою – приєднання, а також одержати додаткову інформацію відвідавши офіційний веб-сайт: elektropostach.mk.ua.

В п. 13.1 типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг визначено, що термін дії зазначається в комерційній пропозиції, яку обрав споживач та набуває чинності з дати подання споживачем заяви – приєднання.

Пунктом 13.1. типового договору про постачання електричної енергії постачальником “останньої надії” визначається, що цей Договір приєднання Споживача набирає чинності за фактом споживання електричної енергії у перший день, наступний за останнім днем постачання електричної енергії попереднім електропостачальником, за відсутності факту відключення, передбаченого ПРРЕЕ, та діє в частині здійснення розрахунків між Сторонами до повного їх здійснення, а в частині постачання електричної енергії його дія не може перевищувати 90 діб.

Договіром про постачанняелектричної енергії споживачу передбачається, що цей договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції, яку обрав Споживач, та набирає чинності з моменту погодження (акцептування) Споживачем заяви-приєднання, яка є невід’ємним додатком до цього Договору, та сплаченого рахунку (квитанції) Постачальника.

ТОВ “Миколаївська електропостачальна компанія» буде здійснювати постачання електричної енергії як постачальник універсальних послуг та постачальник “останньої надії”, а також здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами.

Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Постачальник універсальних послуг не може відмовити зазначеним категоріям споживачів в укладанні договору постачання електричної енергії (ст. 63 ЗУ «Про ринок електричної енергії», крім випадків наведених нижче.

Електропостачальник може відмовити в укладанні договору, якщо споживач не відповідає критеріям, встановленим для споживача універсальних послуг та/або об’єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в обраній комерційній пропозиції (абзац 2 п. 3.2.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).

До категорії «малий непобутовий споживач» підпадають суб’єкти малого підприємництва, електроустановки якого приєднані до системи розподілу електричної енергії номінальною напругою не більше 1кВ, який купує електричну енергію для власного споживання (п. 1.1.2 ПРРЕЕ).

Мала система розподілу (далі – МСР) – електрична мережа, приєднана до мереж системи розподілу або передачі, якою здійснюється розподіл електричної енергії певній кількості Користувачів та яка є власністю/співвласністю суб’єкта/суб’єктів господарювання і побудована для задоволення потреб цих Користувачів (п. 1.1.2 ПРРЕЕ).

Електричні мережі можуть бути визначені як МСР (п. 9.2.1. Кодексу систем розподілу), якщо це:

 • система розподілу, створена в єдиному проекті забудови (черги забудови), яка перебуває у власності споживачів – юридичних осіб та розташована на обмеженій території житлового комплексу;
 • система розподілу, яка створена на правах спільної власності на обмеженій території земельної ділянки та використовується співвласниками для задоволення потреб (садові товариства, гаражні кооперативи, котеджні містечка тощо), визначених відповідним статутом організацій та/або об’єднань громадян;
 • система розподілу, мережами якої здійснюється розподіл електричної енергії переважно для власника мереж або для юридичних осіб, пов’язаних з ним господарськими відносинами та/або відносинами контролю;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію Користувачам на обмеженій території комерційного закладу (офісні центри, торговельно-розважальні комплекси тощо), пов’язаним між собою господарськими відносинами та/або відносинами контролю;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам, виробничі процеси яких пов’язані між собою з технологічних причин або міркувань безпеки;
 • електричні мережі, що розподіляють електричну енергію на обмеженій території Користувачам закладу громадського обслуговування (спортивно-оздоровчі комплекси, санаторно-курортні комплекси тощо).   

Пунктом 9.2.2. Кодексу систем розподілу визначено, що електрична мережа класифікується як МСР, якщо вона одночасно підпадає під такі критерії за величинами:

 • кількість приєднаних точок (Користувачів – юридичних або фізичних осіб) до МСР більше 2;
 • приєднана потужність Користувачів МСР більше 50 кВт;
 • середньомісячний обсяг розподілу електричної енергії МСР більше 5 тис. кВт·год;
 • розподіл електричної енергії здійснюється менше 10000 побутових споживачів, що пов’язані з власниками МСР договірними відносинами або на інших правових підставах, та/або ця система перебуває у спільній власності таких побутових споживачів.

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника: www.elekropostach.mk.ua, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви – приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Споживачі (крім побутових та малих непобутових споживачів), яким на день набрання чинності Закону про ринок електричної енергії здійснював постачання електричної енергії постачальник за регульованим тарифом, мають обрати собі електропостачальника та укласти з ним договір постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж через 18 місяців, а саме до 01.12.2018.

Споживач має право в установленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії (п. 6.1.1.) порядку на зміну електропостачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу (постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг) з новим електропостачальником.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового електропостачальника про наміри змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з дня вказаного повідомлення (п. 6.1.3).

Договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником.

У разі офіційного оприлюднення комерційної пропозиції електропостачальник не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору на умовах цієї комерційної пропозиції, якщо технічні засоби вимірювання та обліку електричної енергії забезпечують виконання сторонами умов комерційної пропозиції. На вимогу споживача електропостачальник має надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку.

Якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах, відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на офіційному сайті електропостачальника, договір укладається у паперовій формі.

При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформлювати додатки до договору, в яких узгоджуються організаційні особливості постачання електричної енергії. Такі додатки оформлюються у паперовій формі та підписуються обома сторонами. (п. 3.1.7. ПРРЕЕ).