1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів. 
 2. Закон України «Про електроенергетику». 
 3. Закон України “Про ринок електричної енергії”.
 4. Закон України “Про публічні закупівлі”.
 5. Закон України “Про акціонерні товариства”.
 6. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії.
 7. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 жовтня 2016 року № 1841, Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання.Додатки до постанови.
 8. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 квітня 2017 року № 504, Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.
 9. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 липня 2017 року № 932, Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії.
 10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, в редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13.02.2012 року № 91. 
 11. Кодекс розподілу НКРЕ № 310 
 12. Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 року №115. 
 13. Методика визначення обсягу вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затверджена постановою НКРЕ від 04.05.2006 року №562. 
 14. Методика обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії затвердженна Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 87 від 6 лютого 2018
 15. Методичні рекомендації визначення технологічних витрат електричної енергії в трансформаторах і лініях електропередавання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21.06.2013 року №399. 
 16. Постанова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики, від 27.02.2014 року №170, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26.05.2014 року за №539/25316, Про затвердження Порядку продажу, обліку та розрахунків за електричну енергію, що вироблена з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики ( генеруючими установками) приватних домогосподарств. 
 17. Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 року №209. 
 18. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2018 року № 375, Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання;
 19. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 червня 2008 року № 691, Про затвердження Методики обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж;
 20. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 19 грудня 2018 року № 1965, Про затвердження Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;
 21. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2 листопаду 2018 року № 1334, Про видачу АТ “МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО” ліцензії з розподілу електричної енергії та аналювання ліцензії з передачі електричної енергії місцевими (локальними)електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
 22. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1406, Про затвердження Порядку складання, подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань відповідності;
 23. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311, Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії;